Internt dokument: Slik skulle de unngå bråk

Det har vært en turbulent sommer for regjeringen Solberg. Nå kan TV 2 vise frem hvordan regjeringens interne plan var for å unngå bråk. – Vi har mye å lære, sier Trine Skei Grande.

24. januar 2019 sendte statssekretær ved Statsministerens kontor, Sunniva Ihle Steinstad, ut en epost til statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere i regjering, generalsekretærene og stortinget ved parlamentarisk leder.

To dokumenter, en kortversjon og en langversjon, ble sendt ut som retningslinjene for samarbeidet mellom de borgerlige.

12. februar gikk Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, ut i Dagens Næringsliv og varslet hvordan et regelverk nå skulle stanse krangler mellom de fire partiene i offentligheten.

– Reglene er veldig tydelig på at det som står i plattformen kan godt diskuteres internt, men det skal ikke diskuteres eksternt. Det er greit at partiene har forskjellige innfallsvinkler, men det skal ikke skytes mot medspilleren, men motstanderen. Og først og fremst skal vi snakke om egen politikk og løfte egne løsninger, sa Helleland til avisen.

Nå kan TV 2 vise retningslinjene mellom partiene. Som kilder beskriver det: «planen har gått i vasken».

Dokumentet med retningslinjene er signert av partilederne og de parlamentariske lederne.

Les hele dokumentet her: Slik skulle de samarbeide

Ble enige på Granavolden

I dokumentet kommer det frem at retningslinjene ble utarbeidet under forhandlingene.

«De fire partiene har blitt enige om noen felles retningslinjer for hvordan vi ønsker at samarbeidet mellom regjeringen og Høyre, Venstre, KrF og FrP skal fungere frem mot gjenvalg i 2021. Retningslinjene beskriver hvordan vi sikrer god og tidlig involvering i politiske beslutningsprosesser, samt effektiv intern- og eksternkommunikasjon», står det i retningslinjene.

For bompengestrid, krangel om Frp-ordbruk og Abid Rajas frontalangrep på Frp har skapt turbulens, og i prosessene har retningslinjene åpenbart blitt brutt.

Abid Raja har anklaget Frp for å drive «brun propaganda». I en ny kronikk tirsdag, gikk han til nye angrep og skrev at det «stinker av Frps retorikk». Uttalelsene har fått det til å koke i Fremskrittspartiet.

– Om Abid blir leder i Venstre, kommer han til å skrive seg inn i historien som den som endelig klarte å ødelegge Venstre etter 135 år. Det er kanskje like greit, sa tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2 onsdag.

– Jeg synes vi har mye å lære fremover, sier Trine Skei Grande til TV 2, på spørsmål om hvordan hun synes det har gått med retningslinjene.

I dag tidlig sa Abid Raja til pressen at han mener det er nødvendig med diskusjoner, selv om det skaper litt bråk.

– Jeg mener det er viktig at vi tar noen diskusjoner, selv om det skaper bråk. Det er viktig at man gjør, fordi det er det som bygger landet og driver det videre.

«Det legges til grunn at vi snakker saklig om hverandre»

Et av punktene i dokumentet omhandler «markering av primærpolitikk».

Slik er noe av ordlyden i retningslinjene:

  • Regjeringen må stå samlet om regjeringens politikk. Samtidig er det en forståelse for at de ulike partigruppene må kunne fronte sine profilsaker. Det blir viktig å finne balansen mellom å fremstå samlet og å markere primærpolitikken til partiene.
  • Det er flere gode måter å markere egen politikk på. Det oppfordres særlig at partiene markerer hvorfor politikken til regjeringspartiene er bedre enn opposisjonens alternativ, samt påpeker svakheter ved opposisjonens alternativer.
  • Dersom saker er i direkte strid med regjeringens politikk og regjeringserklæring kan dette være uheldig for samarbeidet. I den grad det skal gjøres, er det en fordel om at man redegjør for partiets primærpolitikk, men samtidig forklarer hvorfor enigheten man har landet på kan forsvares og er bedre enn opposisjonens forslag. Det legges til grunn at vi snakker saklig om og med hverandre.

I dokumentet er det også flere punkter om hvordan stortingsgruppene skal inkluderes i politikkutvikling.

«Det er statsrådens ansvar å sikre at det er flertall for regjeringens politikk i Stortinget. For å sikre at de politiske beslutningene er godt forankret i partigruppene på Stortinget, er det svært viktig at det gis adgang for tidlig involvering og at gis god informasjon. Politisk ledelse må ha et nært og tett samarbeid med fraksjonene på Stortinget.», heter det i dokumentet.