650.000 pasienter er rammet legemiddelmangel: – Vi er dypt bekymret

– For ti år siden hadde vi kanskje 50 mangler i året. Nå er vi snart oppe i 1000, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Hittil i år har det blitt meldt om 925 legemidler som mangler. Det rammer 650.000 norske pasienter.

I skrivende stund er det tomt for 245 legemidler, deriblant en HPV-vaksine, en malariamedisin og en type antibiotika.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, forteller at dette ikke bare skjer i Norge, men over hele verden. Det er det flere årsaker til.

– Det er på grunn av de store endringene i den internasjonale legemiddelindustrien. Masse av produksjonen har blitt flyttet til India og Kina. Det er lange veier, små lager, og det skal veldig lite til før det går noe galt med produksjonen, forklarer han til God morgen Norge.

Kreftfremkallende stoffer

Ifølge Madsen har denne utviklingen skjedd over mange år, men antall mangler har skutt i været de tre til fire årene. Nesten alle typer medisiner har vært rammet av mangelen.

BEKYMRET: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, er bekymret for utviklingen. Foto: Statens legemiddelverk
BEKYMRET: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, er bekymret for utviklingen. Foto: Statens legemiddelverk

– For ti år siden hadde vi kanskje 50 mangler i året. Nå er vi snart oppe i 1000 mangler, forteller han.

Det er ikke bare den lange avstanden som har ført til den store mangelen. Også kvalitetsproblemer er en del av årsaken, ifølge fagdirektøren.

– Vi har hatt et par stygge episoder i år hvor vi har vist seg at blodtrykksmedisiner og andre medisiner har vært forurenset av kreftfremkallende stoffer. Det betyr selvfølgelig at vi er nødt til å trekke de tilbake med en eneste gang, for pasienten kan ikke bruke disse medisinene.

Alvorlige følger

I de fleste tilfellene klarer fagpersonene å finne en annen brukbar medisin for pasienten. Men særlig for de eldste pasientene kan dette føre til utrygghet.

Denne voldsomme mangelen har også fått store følgekonsekvenser her i Norge.

– Vi har hatt noen veldig leie tilfeller. Blant annet har vi hatt mangel på kreftlegemiddel, hvor vi har måttet prioritere barn opp mot voksne. De voksne kunne ikke få medisinen, og fikk kanskje livet sitt forkortet på grunn av det, sier han.

Madsen er dypt bekymret over utviklingen.

– Vi er dypt bekymret på pasientenes vegne. Dette har vært en veldig uheldig utvikling, fastslår han.

– Kan ikke løse dette alene

Madsen forteller at legemiddelverket jobber på spreng for at alle norske pasienter skal få riktig medisinering og behandling.

– Fra å ha bare noen få personer som jobber med dette, er det nå en stor gruppe på legemiddelverket som arbeider med å skaffe medisiner til Norge. Sammen med grossistene og apotekene prøver vi å løse denne situasjonen, sier han og legger til:

– Det er ikke bare pasientene som blir rammet. Legene og apotekene får mye mer arbeid, og dette koster det norske samfunnet ganske mye.

Men selv om Norge gjør sitt for å bedre situasjonen, klarer vi ikke å dra lasset alene. Madsen forteller at de nå må se på om de kan få firmaene til å flytte en del av produksjonen, med de aller viktigste legemidlene, tilbake til Europa.

Det tror han blir svært utfordrende, da det er mye billigere å produsere medisinene i land som India og Kina.

– Men heldigvis bygger det seg opp til en stor innsats i Europa for å bedre denne situasjonen. Det må være et internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke løse dette alene, påpeker han.

– Meld ifra

Madsen råder alle pasienter som mangler medisinen sin om å spørre apoteket om hjelp. Hvis ikke det fungerer, anbefaler han vedkommende til å oppsøke fastlegen sin på nytt, og eventuelt få en ny respekt.

Ifølge fagdirektøren har Norge kommet langt med å etablere et meldesystem, slik at man blir bedre rustet før en slik mangelsituasjon inntreffer. Han forteller at det aller viktigste er å få varselet tidligst mulig.

– Legemiddelindustrien har plikt til å varsle myndighetene om dette, og de skal også varsle innen to måneder før mangelen oppstår. Får vi varselet i god tid, greier vi å hjelpe pasientene våre, sier han.

Sjekk hvilke legemidler som mangler her!

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook