KRITISERES: Ledelsen i Vest politidistrikt, som holder til på politihuset i Bergen, får i rapporten flere råd til hvordan de kan endre praksisen rundt ansettelser.
KRITISERES: Ledelsen i Vest politidistrikt, som holder til på politihuset i Bergen, får i rapporten flere råd til hvordan de kan endre praksisen rundt ansettelser. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fersk rapport:

Politiet får kritikk for ansettelser av ledere

Vest politidistrikt har flere ganger stilt urimelige og feilaktige krav ved utlysning av lederstillinger, viser en omfattende rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten, som TV 2 har fått innsyn i, er utarbeidet av Advokatfirmaet Kluge etter at Akademikerne i Vest politidistrikt i mars i fjor leverte et varsel til Justisdepartementet.

I varselet hevder Akademikerne at politidistriktet ofte bryter både loven og føringer fra Politidirektoratet (POD) når de ansetter nye seksjons- og avsnittsledere.

Ifølge Akademikerne stiller utlysningene «nærmest konsekvent» krav til politiutdanning, til tross for at stillingene i virkeligheten ikke innebærer deltakelse i operativt politiarbeid.

Akademikerne mener ledelsen «har stilt krav til fysisk og operativt arbeid som er oppkonstruert og uten reelt innhold».

Henla saken

I tillegg, mener Akademikerne, senker ledelsen ofte den øvre aldersgrensen for stillinger ned fra 70 år, uten hjemmel i loven.

Akademikerne har samtidig varslet om «mulig bedrageri, økonomisk utroskap og straffbar tjenestefeil». Dette er imidlertid undersøkt av Spesialenheten for politisaker, som raskt henla saken.

Rapporten fra Kluge dreier seg derfor kun om de resterende delene av Akademikernes varsel.

Av de 22 ansettelsene der Akademikerne mener at ledelsen uriktig har stilt krav til utdanning fra Politihøgskolen, slår rapporten fast at retningslinjene tydelig er brutt i fem tilfeller.

Det samme gjelder for syv av de ni ansettelsene Akademikerne har varslet om knyttet til særaldersgrense.

Utgangspunktet for en øvre aldersgrense i stillinger i staten er 70 år. Politiet har imidlertid adgang til å senke aldersgrensen blant annet dersom stillingen er fysisk eller psykisk krevende.

Samtidig konkluderer rapporten med at politidistriktet ikke «konsekvent og systematisk» stiller krav til politiutdannelse, slik Akademikerne har hevdet.

– Turbulent

Leder i Akademikerne, Elisabeth Bru, understreker overfor TV 2 at de aldri har ønsket å få noen i ledelsen straffet, men at de har ønsket å få praksisen vurdert grundig.

Uenigheten mellom Akademikerne og ledelsen har blitt en mye debattert konflikt internt i politidistriktet, bekrefter Bru.

– Det har vært ganske turbulent. I forbindelse med omorganiseringen var det mange nye lederstillinger, og da var dette noe man snakket mye om, sier hun.

Varselet håndteres av Kluge fordi toppledelsen i Vest politidistrikt er inhabile i saken. Politimester Kaare Songstad har ikke hatt mulighet til å la seg intervjue om saken denne uken, men skriver følgende i en e-post til TV 2:

«Jeg er glad for at vi får en avklaring, selv om det er gått altfor lang tid. POD har en omfattende gjennomgang av saken. I alle varslingssaker vil det være læring. Her er det også mye læring for Vest politidistrikt, blant annet med tanke på fremtidige ansettelsesprosesser»

«Avklaringene i varslingsrapporten inneholder en rekke læringspunkter som selvsagt vil bli tatt hensyn til i kommende ansettelsessaker i Vest politidistrikt», skriver politimesteren videre.

Vest politidistrikt dekker et område bestående av 54 kommuner og totalt 580 000 innbyggere. Det er omkring 1250 ansatte i politidistriktet.