Det er strenge krav til hvordan EU-kontrollen skal gjennomføres. Dette er da også avgjørende for å opprettholde en forsvarlig standard på bilparken. Nå har Statens vegvesen avdekket kontrollfusk ved et verkstedi Sandefjord. Illustrasjonsfoto: Newspress.
Det er strenge krav til hvordan EU-kontrollen skal gjennomføres. Dette er da også avgjørende for å opprettholde en forsvarlig standard på bilparken. Nå har Statens vegvesen avdekket kontrollfusk ved et verkstedi Sandefjord. Illustrasjonsfoto: Newspress.

Kontrolljuks: En rekke bileiere mister EU-godkjenningen

Nå må bilene kontrolleres på nytt.

At enkelte bilverksteder kan jukse med EU-kontrollene, er dessverre ikke et ukjent fenomen. Flere ganger har det blitt avdekket svindel med dette.

Enten kontrollen er blitt utført på en svært overfladisk måte, eller at bilen ikke engang har blitt kontrollert, og at verkstedet rett og slett har fabrikert hele testen.

Det betyr i praksis at trafikkfarlige biler kan ferdes ute på veiene. Det gjør også at bilkjøpere kan bli lurt opp i stry, ved at de stoler på en test som ikke er reell.

Gjelder 170 bileiere

Nå har det dukket opp et nytt tilfelle her. Statens vegvesen trekker tilbake EU-godkjenningen for 170 kjøretøy, etter at det har blitt avdekket kontrollfusk ved et verksted i Sandefjord.

Statens vegvesen sender i disse dager ut brev til 170 bileiere om at kjøretøyet deres er feilaktig godkjent i PKK/EU-kontroll.

Dette skjer i forbindelse med en tilsynssak med et godkjent kontrollorgan i Sandefjord, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

På tide at noen blir tatt for EU-juks

Statens vegvesen har de siste årene intensivert kontrollvirksomheten sin, for å avdekke eventuell juksing med EU-kontrollen.
Statens vegvesen har de siste årene intensivert kontrollvirksomheten sin, for å avdekke eventuell juksing med EU-kontrollen.

Vært inne til kontroll?

Her har Statens vegvesen, i tett samarbeid med verkstedets ledelse, avdekket at en ansatt har godkjent et stort antall kjøretøy uten at virksomheten er sikre på om kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.

For disse aktuelle kjøretøyene er kontrolldata overført fra kontrollorganet til Statens vegvesen for godkjenning, uten at kontrollorganet har utført en vurdering av alle de kontrollpunkter som er oppført i kontrollinstruksen og som er aktuelle for kjøretøyet.

Les mer: Flere hundre kan kjøre rundt med falsk EU-godkjenning

EU-kontrollen har blitt stadig mer omfattende de siste årene. Dermed stilles det også mange krav til de som får utføre den. Illustrasjonsfoto: Newspress
EU-kontrollen har blitt stadig mer omfattende de siste årene. Dermed stilles det også mange krav til de som får utføre den. Illustrasjonsfoto: Newspress

Må kontrolleres på nytt

Det betyr at de godkjente periodiske kjøretøykontrollene i disse tilfellene er å anse som ugyldige. Derfor vil de måtte trekkes tilbake.

På bakgrunn av det som er avdekket, må disse kjøretøyene kontrolleres på nytt for å få en eventuell gyldig EU-godkjenning.

Bilmekaniker laget 37 falske godkjenninger

Se video: Nå kommer USAs mest solgte SUV til Norge