UENIGE: Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen tror Norges Bank skal heve renta på september-møtet. Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets spår at renta holdes uendret.
UENIGE: Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen tror Norges Bank skal heve renta på september-møtet. Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets spår at renta holdes uendret. Foto: Gorm Kallestad / Vidar Ruud / NTB scanpix // Stig B. Fiksdal

Snart faller avgjørelsen – dette betyr den for deg

Torsdag klokken ti offentliggjør Norges Bank hva som skjer med styringsrenta. Ekspertene er for en gangs skyld ikke enige om hva som kommer til å skje. Dette betyr avgjørelsen for deg.

Den 20. september for nesten nøyaktig et år siden valgte Norges Bank å heve styringsrenta for første gang siden mai 2011.

Renta ble justert fra 0,5 til 0,75 prosent. Den gangen var «alle» enige om at renta skulle opp.

Torsdag klokken ti kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Denne gangen er det adskillig større usikkerhet rundt hva sentralbanken vil gjøre.

Norges Bank: – Usikkerhet

Siden renteøkningen i september 2018, har Norges Bank hevet renta ytterligere to ganger. Først i mars og deretter i juni.

Hver gang har renta blitt satt opp med 0,25 prosentpoeng, som betyr at den nå står på 1,25 prosent. For nordmenn har rentehevingene først og fremst betydd høyere boliglånsrenter.

Norges Banks siste rentemøte fant sted i august. Da avgjorde sentralbanken at styringsrenta skulle holdes uendret på 1,25 prosent, men varslet samtidig at den mest sannsynlig skulle settes videre opp i løpet av året. Av flere årsaker er dette likevel usikkert.

«Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme», skrev Norges Bank etter rentemøtet.

– Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere.

En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi, og kan for eksempel føre til høyere lønnsvekst.

Handelsbanken tror på uendret rente

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier rentebeslutningen ikke pleier å være særlig spennende, ettersom ekspertene gjerne er ganske sikre på hva som kommer til å skje. Dette gangen er det imidlertid annerledes, påpeker han.

SPÅR UENDRET RENTE: Seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: Bård Gudim
SPÅR UENDRET RENTE: Seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: Bård Gudim

– I utgangspunktet har Norges Bank signalisert en god mulighet for at renta vil heves på torsdag, til 1,50 prosent. Men usikkerheten rundt dette har økt, og vi i Handelsbanken er av de som holder en knapp på at Norges Bank heller velger å holde renta i ro, sier Hov.

Seniorøkonomen viser til at veksten blant Norges handelspartnere er svakere enn antatt og at forholdet mellom USA og Kina har forverret seg.

– Den geopolitiske spenningen har tiltatt i styrke, og vi ser at de toneangivende sentralbankene der ute heller har gått i retning av å sette rentene ned. Veksten er også på hell her hjemme, sier Hov, og understreker:

– Vår hovedforventning er at rentetoppen nå er nådd, men vi ser samtidig en viss risiko for at Norges Bank får renta opp til 1,50 prosent før det er slutt.

– Norsk økonomi er rundt toppen

De ulike ekspertenes spådom for hvordan renta utvikler seg avhenger i stor grad av hvordan de vurderer situasjonen i norsk økonomi. Hov mener det ser positivt ut på kort sikt, hovedsakelig som følge av den sterke veksten i oljeinvesteringene i 2019.

– Men investeringsoppgangen blir ikke gjentatt til neste år, og vi ser nå at leverandørindustrien har begynt å nedjustere sine vekstforventninger for de påfølgende kvartalene. Vekstforventningene er nå også lavere blant øvrige næringer som ikke leverer til oljevirksomheten.

Spesielt innen eksportsektoren er vekstforventningene nedjustert, og dessuten preget av større usikkerhet.

– I alt er det klart at veksten i norsk økonomi er rundt toppen nå, og vi må regne med at det tar seg markert ned allerede fra neste år. I dette bildet trenger vi ikke økte renter.

Nordea tror på renteøkning

I begynnelsen av september uttalte Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til TV 2 at han hadde stor tro på at renta skulle heves.

– Vi får en renteøkning på september-møtet. Det skal skje overraskende ting de neste dagene for at det ikke blir en renteøkning på september-møtet, sa Bruce.

Med rentebeslutningen like om hjørnet, bekrefter Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen at banken spår en nært forestående renteøkning.

– Vi tror Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Renta går opp fordi det går veldig bra i norsk økonomi. Det skapes mange nye jobber, arbeidsledigheten er lav og på vei videre ned og lønnsveksten er på vei opp. I tillegg er kronekursen rekordsvak, sier Olsen.

Sjeføkonomen tror samtidig Norges Bank vil si at renteutviklingen videre er mer usikker.

– De vil imidlertid antyde at det er mer sannsynlig at renta skal videre opp enn det motsatte. Det er særlig situasjonen internasjonalt med handelskrig og brexit som skaper usikkerhet, også for utviklingen i norsk økonomi, sier Olsen.

DNB tror på uendret rente

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets understreker at det er stor usikkerhet rundt hva Norges Bank vil gjøre, og at DNB derfor er usikre på om det vil bli en renteheving eller ikke.

– Vi tror likevel mest på at renten holdes uendret. Det er på tross av at vi for øyeblikket har en veldig solid makroøkonomi, en kapasitetsutnyttelse litt over normalt og svak kronekurs, som kunne tilsi at Norges Bank bør heve renta. Men vi mener denne oppturen er kortvarig og at Norges Bank må se lengre fremover, sier Fjære.

I likhet med andre eksperter peker hun på usikkerhet internasjonalt som en viktig faktor.

– Dette gjør at vi tenker Norges Bank har lite å tape på å vente litt og se. Det ser ikke så bra ut om de hever nå og må kutte senere.

Norsk økonomi påvirkes

Professor Ragnar Torvik ved institutt for samfunnsøkonomi på NTNU tror også Norges Bank holder renten uendret på september-møtet. Årsaken er økende internasjonal uro og fallende vekst internasjonalt.

– Jeg tror Norges Bank vil avlyse minst én av de renteøkningene de tidligere har varslet skal skje. Så jeg tror ikke på mer enn maksimalt én renteøkning det kommende året.

– Hvordan vurderer du situasjonen i norsk økonomi?

– Veksten internasjonalt bremser opp, og det gir negative impulser for norsk økonomi. Det er ikke så alvorlige presstendenser i verken arbeidsmarkedet eller boligmarkedet som tilsier at det haster å få opp renten.

Hva betyr det for deg?

Dersom Norges Bank velger å holde renta uendret torsdag, er det på kort sikt gode nyheter for mange nordmenn. Særlig for dem som har lånt penger til over pipa.

Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglån blir dyrere.

– Når renta holdes uendret, blir rentene på boliglånet lavere i lengre tid enn det det så ut som for noen måneder siden, sier Torvik.

Samtidig er det ikke bare negativt at renta settes opp. En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi.

På lengre sikt kan renteøkninger derfor føre til mer å rutte med for husholdningene, gjennom lavere arbeidsledighet og høyere lønnsvekst.

Økte renter har gjerne stor innvirkning på boligmarkedet. Når rentene blir høye, får færre råd til å kjøpe ny bolig, og boligprisene går ned.

En annen effekt av renteøkningen kan være at den norske kronen styrker seg, som potensielt kan hjelpe nordmenn som handler på nett eller reiser til utlandet.