Her skytes norske missiler over Andfjorden

Norge og Polen har gjennomført missiløvelse i Andfjorden.

Sammen med Polen har Sjøforsvaret de siste ukene gjennomført en større skyteøvelse i Andfjorden, opplyser Sjøforsvaret i en pressemelding mandag.

Marinen har skutt to missiler under øvelsen, en fra fregatt og en fra korvett. Polen har skutt to missiler fra landbaserte systemer.

Testet NSM

– Marinen driver regelmessig trening og operasjoner i nordområdene. Vi bidrar til overvåking og tilstedeværelse i nord, og demonstrerer vår militære evne til å beskytte våre sjøområder sammen med våre allierte, sier sjef Marinen, flaggkommandør Rune Andersen.

Fregatten KNM Otto Sverdrup og korvettene KNM Storm og KNM Gnist, har skutt med alle våpen over vann, og Sjøforsvaret fikk testet ett av sine hovedvåpen, som er Naval Strike Missile (NSM).

NSM er et av det mest moderne våpnene av sin type i Vesten. Våpenet er svært vanskelig å oppdage og forsvare seg mot, opplyser Sjøforsvaret i pressemeldingen.

– Øvelsen har gitt et svært godt utbytte for trening og øving. Skytingen har blitt gjennomført på en realistisk måte. Dette hever ferdighetsnivået om bord og gir nyttige resultater som analyseres og brukes videre i taktikkutvikling, sier Andersen.

Marinen har skutt to missiler under øvelsen, én fra fregatt og én fra korvett. Foto: Sjøforsvaret.
Marinen har skutt to missiler under øvelsen, én fra fregatt og én fra korvett. Foto: Sjøforsvaret.

I tillegg til nasjonal deltagelse fra en rekke enheter fra Forsvaret var det også flere internasjonale observatører og deltakere.

– Unik kompetanse på Andøya

Øvelsen har vært koordinert og overvåket av Andøya Test Center (ATC). Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Marinens Krigføringssenter har fortløpende bidratt med analyser og debriefing av resultater for mannskapene.

– Andøya Test Center har bygget opp unik kompetanse og infrastruktur til å gjennomføre realistisk trening med ulike våpensystemer, og det er av interesse for flere, sier Andersen.

Brigade Nord har vært tilstede på land med elementer fra sitt kampluftvern. Det ble også skutt mot dronemål med kanon og mitraljøse.

– Det å kunne dele luftbildet med hverandre i sanntid, gjør at Brigaden og Marinen i enda større grad kan utnytte sensorer og våpen, og begge blir i stand til å gi hverandre tidlig varsling og god situasjonsforståelse, sier sjef i Marinen, Rune Andersen.