Politiet konsentrerer seg spesielt som to ting når de skal ha kontroller denne uken.
Politiet konsentrerer seg spesielt som to ting når de skal ha kontroller denne uken. Foto: Scanpix

Politiet varsler spesial-kontroller denne uken

Her er fokuset på to bestemte ting.

Politiet har ikke fokus bare på å ta de som kjører for fort ute i trafikken. De utfører også en rekke andre kontroller – som den de nå varsler denne uken.

Det handler om både bilbelte-bruk og adferd som kan ta oppmerksomheten bort fra å faktisk kjøre bil.

Dette skriver Utrykningspolitiet (UP) nå på sin egen Facebook-side:

Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Til tross for høy bruksfrekvens av bilbelte blant personbiltrafikantene, er andelen uten bilbelte i dødsulykker likevel høy (33 prosent brukte ikke bilbelte eller brukte det feil).

Infotainmentskjerm

Dette tallet har holdt seg relativt konstant, mens antallet dødsulykker på norske veier har gått betydelig ned de siste årene. Over 96 prosent bruker bilbelte hver gang de kjører bil.

De siste årene har vi sett en økning i antall ulykker som skyldes uoppmerksomhet fra fører. Bruk av mobiltelefonen var lenge en hovedårsak her. De siste årene har betjening av infotainmentskjerm også kommet inn. Disse skjermene styrer en rekke funksjoner i bilen. Bruker man den under kjøring, kan det fort ta oppmerksomheten bort fra det som skjer foran bilen.

Denne skjermen bør du ha i bilen din

Stadig flere funksjoner styres på mange biler fra infotainmentskjermen i midkonsollen. Det øker også faren for at man tar fokus bort fra selve bilkjøringen.
Stadig flere funksjoner styres på mange biler fra infotainmentskjermen i midkonsollen. Det øker også faren for at man tar fokus bort fra selve bilkjøringen.

Vil ha høyere bøter

Dette skriver UP:

Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD eller annet inne i kjøretøyet, er vurdert å ha vært medvirkende faktor i 12 dødsulykker i 2018.

Her er det også betydelige mørketall. Mange vil nok vegre seg for å innrømme at en ulykke skyldes at de ikke har hatt tilstrekkelig fokus på bilkjøringen. Forsikringsbransjen har blant annet tatt til orde for at bøtenivået for ulovlig mobilbruk bør økes kraftig, i håp om at det skal få flere til å tenke seg om.

Nei – unge menn lever ikke farligst i trafikken

Politiet varsler spesiell kontrollaktivitet denne uken.
Politiet varsler spesiell kontrollaktivitet denne uken. Foto: Scanpix

Feil bruk av mobiltelefon

Politiet skal denne uken gjennomføre det de kaller "en spesiell kontrollaktivitet", rettet inn mot uoppmerksomhet, spesielt feil bruk av mobiltelefon og feil bruk av bilbelte (verneutstyr).

Kontrollvirksomheten har som hovedformål å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier.

Les mer om de nye reglene for mobilbruk i bil her.

Viktig utstyr: Slik reagerer bilen når den skjønner det vil smelle