ELSPARKESYKLER: Fysisk og mental trener Pia Seeberg mener vi stadig blir mer opptatt av enkle løsninger og at ting skal gå raskere så man har tid til det man ønsker.
ELSPARKESYKLER: Fysisk og mental trener Pia Seeberg mener vi stadig blir mer opptatt av enkle løsninger og at ting skal gå raskere så man har tid til det man ønsker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / Privat

Advarer mot å erstatte gåtur med elsparkesykkel

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt viser at elsparkesykler erstatter gange og kollektivtransport.

En rapport publisert av Transportøkonomisk Institutt (TØI) mandag viser at over halvparten av turene med elsparkesykkel erstatter gange. En fjerdedel erstatter kollektivreiser.

– Det er definitivt ikke bra om elsparkesyklene erstatter gange eller vanlig sykling, sier Ulf Ekelund som er professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag på Norges idrettshøyskole.

Han er leder av en ny, stor studie som viser at selv helt rolig gange betydelig reduserer faren for tidlig død. Studien har med data fra Norge, Sverige, England og USA.

Ekelund understreker at det idelle er om elsparkesykler erstatter bilturer, både av helse- og miljøhensyn.

– Men om det erstatter gange og sykling, så blir man mindre fysisk aktiv. Elsparkesykler gir ikke mye aktivitet, sier han.

– Kan få et problem

I undersøkelsen ledet av Ekelund fulgte de fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36.000 personer over seks år.

Der fant forskerne en sterk sammenheng mellom total fysisk aktivitet og dødelighet – uavhengig av intensiteten på aktiviteten.

– Det viktigste er at man er aktiv, ikke i hvilken grad man er aktiv. Det er tydelig at alle minutter har noe å si, sier forskeren.

Han forteller at gåturen til bussen, eller å velge trappen istedenfor heisen, er viktig for den fysiske helsen. Selv om ikke pulsen går betraktelig opp.

– Dersom elsparkesykler blir mer og mer vanlig, og det fortsetter å erstatte gange, så har vi et problem. Under 30 prosent av nordmenn er innenfor den anbefalte mengden fysisk aktivitet, forteller Ekelund.

Professor Ulf Ekelund. Foto: NIH
Professor Ulf Ekelund. Foto: NIH

– Gir forbrukerne flere valg

Mandag møtte samferdelsminister Jon Georg Dale aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge. Bakgrunnen for møtet er de mange diskusjonene som har vært rundt elsparkesykler i sommer, både på godt og vondt.

– Vi har høstet gode erfaringer med at elsparkesykler er tilgjengelig i flere byer. Det gir oss en annen type mobilitet, og det gir oss flere valg som forbrukere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til TV 2.

Hovedtema på møtet var parkeringssituasjonen som har ført til flere ulykker og uønskede hendelser.

– Hva tenker du om rapporten fra TØI som viser at sparkesyklene erstatter gange?

– Det at sparkesyklene supplerer eller erstatter gange og kollektivt er ingen ulempe. Folk velger å betale for dette fordi det gir et bedre tilbud. Så må vi finne en bedre måte å parkere på, sier Dale.

Enkle løsninger

Fysisk og mental trener Pia Seeberg mener vi stadig blir mer opptatt av enkle løsninger og at ting skal gå raskere så man har tid til det man ønsker.

– Men jeg tror de som i størst grad trenger aktivitet i hverdagen også er de som bruker elsparkesykler mest, sier fysisk og mental trener Pia Seeberg til TV 2.

Hun mener man burde gjøre det man kan for å iverate aktiviteten i hverdagen.

– Gange er det lille mange har igjen av hverdagsaktiviteten, og derfor synes jeg det er synd at det har kommet et hjelpemiddel som tar bort dette, sier Seeberg.

– En del av problemet

Seeberg mener politikere og samfunnet har et ansvar for at det ikke skal bli for enkelt for folk å droppe aktiviteten i hverdagen.

– Ansvaret ligger hovedsakelig hos dem som velger å bruke elsparkesyklene, men jeg mener ikke det burde legges til rette for at nordmenn skal bruke kroppen mindre, sier Seeberg.

Han understreker at hun skjønner hvorfor elsparkesyklene er praktisk for mange, men at man burde stoppe opp og huske at man har et ansvar for kroppen sin.

– Vi får stadig hjelpemidler som luker ut hverdagsaktiviteten. Vi har elsykler, robotstøvsugere og rulletrapp. For mange er dette bra og praktisk, men jeg tror de som trenger aktivitet raskest tyr til disse hjelpemidlene.

Hun mener det kan bli nødvendig med tiltak for å møte inaktiviteten i samfunnet.

– Det er synd at ikke flere politikere og andre på høyt nivå i samfunnet tar grep for å aktivisere nordmenn. Jeg skjønner at Ola og Kari ikke tenker over dette, men eksempelvis arbeidsgivere burde legge til rette for dette, sier Seeberg.