Frp-topp anbefaler total oppussing etter valgnedtur

Frps stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde vil skifte ut partifargen, fjerne «liberalistisk» fra programmet, og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Han viser til at dette er noe som er populært i andre land, uten å nevne USA og president Donald Trump, som har «America first» som sitt slagord.

Tybring-Gjedde mener Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, slik det er nedfelt i partiprogrammet, må endres.

– Det som står i partiprogrammet, om at vi er et liberalistisk parti, det mener jeg det er veldig få som slutter seg til. Liberalismen i sin ekstreme form vil være åpne grenser, som ingen vil akseptere i dag.

Frp-toppen fyrer av et brennende innlegg for nasjonalstaten og den norske kulturarven, mot globalisering.

– Hvis du ser på de stolte kulturtradisjonene i ulike bygder i Norge, så er det den historien alle de ulike bygdene har og familietradisjonene vi er stolte av. Den globaliseringen som foregår i dag, mener jeg er helt unaturlig. At vi har nasjonale grenser er ikke noe man skal skamme seg over, men være stolte av.

Tybring-Gjedde er sterk motstander av at Norge skal la seg forplikte av overnasjonale samarbeid.

– Vi bør være skeptiske til den globaliseringen som føres. Vi bør være skeptiske til EU og ikke minst FNs stadig større kontroll på en rekke områder i verden.

Mot multikultur

En av de store truslene ved globalisering er islamsk påvirkning på den norske kulturen, mener han.

– Er motstanden mot globalisering en ny vri på Frps innvandringspolitikk?

– Ja, jeg mener det er selve utgangspunktet. Det er ikke fordi vi ikke liker utlendinger eller er rasister. Det betyr bare at vi ønsker å opprettholde norsk kultur.

Han fnyser av begrepet flerkulturell, og mener det er totalt misforstått å opphøye begrepet som en positiv verdi.

– Vi skal være stolte av å representere norsk kultur, og der bør Fremskrittspartiet være helt tydelig. Vi må stå opp for de verdiene vårt samfunn er tuftet på, og det gjelder likestilling og likeverd, og ytringsfrihet og rettsreglene.

Mener Frp har blitt en «grå masse»

Tybring-Gjedde mener det må en totalrenovering til for å gjenreise Frp etter valgresultatet på 8,2 prosent nasjonalt, som er det dårligste siden 1991.

– Vi hadde vår plass, var veldig tydelige og veldig populære, og mange trodde på oss. Vi må tilbake dit, nå er det faktisk veldig få som tror at vi kan levere, sukker han.

Frp må gå grundig til verks og tenke helt fra bunnen av når sentralstyret starter evalueringen av valget på sitt møte kommende fredag, oppfordrer han.

– Det må settes ned en gruppe som kan evaluere ikke bare fortiden, men fremtiden, og se hvor vil vil.

Om dette kan føre til bråk og splittelse bekymrer ham tilsynelatende mindre.

– Vi må få politikken frem, og så vil de som vil være med på dette, være med på det. Og hvis de ikke vil være med på dette, så er det opp til dem.

Tybring-Gjedde står knallhardt på at Frp må fremme sin primærpolitikk, og tone ned regjeringssamarbeidet.

– Jeg føler i dag at vi er en grå masse som kompromisser oss fram til et standpunkt, og så får alle beskjed om at dette er noe vi alle mener. Men hvis vi går til valg på Fremskrittspartiets program, så må vi fronte det for alt det er verdt.

– Granavolden ikke Frp-politikk

Frp har gjort knefall for de andre partiene i regjeringen, noe som straffer seg, mener han.

– Det som skjer nå er at vi har visket oss selv ut, i håp om at vi skulle få mer innflytelse enn det vi har fått, og du kan si hva du vil, men Granavolden-erklæringen er ikke Frp-politikk. Vi er nødt til å være tøffere til å markere oss.

Som stortingsrepresentant mener Frp-toppen at han må kunne stå fritt til å argumentere for Frps politikk, selv om den er i strid med regjeringens politikk.

– Det må ikke være sånn at vi blir fortalt hva vi skal si på bakgrunn av regjeringssamarbeidet. Det er totalt misforstått. Vi står til ansvar for folket, vi er valgt av folket, vi er ikke valgt av regjeringen.

Et selvstendig nasjonalkonservativt parti, som markerer egne saker, vil ha sterkere appell hos velgerne, mener han.

– Vi skal jo være noe for folk, og det betyr verken at vi skal være liberalister eller kompromisse både i regjering og i Storting. Vi må være tydelige, fortelle hva vi vil med Norge, og at vi vil noe annet enn alle de andre partiene.

Vil skifte farge

Også farge og utforming av partieffekter må endres og avspeile en nasjonalkonservativ ideologi, som hører hjemme i sentrum av norsk politikk, mener han.

– Her trenger vi en total gjennomgang av alt hvordan vi markerer oss selv, som hva vi går med, slik andre partier har gjort flere ganger. Vi har nok vært litt for konservative, vi bør gå gjennom alt og se om det finnes måter vi kan fornye oss på, som gjør oss mer attraktive, og blir et parti for fremtiden.

I dag blir Frp plassert helt på høyrekanten i meningsmålinger, men der hører de ikke hjemme, mener han.

– Men vi har ikledd oss selv i mørkeblått for å markere at vi hører hjemme der, så vi har oss selv å takke.

– Du vil skifte farge?

– Ja, hvis det er mulig, men jeg er ingen ekspert. Her må vi få inn folk som er eksperter på markedsføring, men vi må kjenne oss selv igjen.

Men nøyaktig hvilken farge som passer Frp er Tybring-Gjedde usikker på.

– Du vet FpU har brukt lilla som sin farge, og det finnes andre farger og kombinasjon av farger. Flere partier har nyanser av grønt, og KrF har valgt gult.

Garanterer at jorden ikke går under

Frp må bli mer kunnskapsbasert i sin politikk, og skolere seg blant annet på klima, mener Tybring-Gjedde.

– Det er skremmende at politikere i alle partier og medier er kategoriske på at jorden går under hvert øyeblikk hvis vi ikke kutter ut all CO2 og endrer vår livsførsel.

– Mener du Frp bør bli en sterkere motpol til Miljøpartiet De Grønne?

– Ja, det at vi har hengt oss på de andre når det gjelder klimasaken er veldig uheldig. Vi skal være et alternativ til de andre partiene. Den rollen opplever jeg at vi har mistet.

Han går gjennom ulike perioder opp gjennom historien med istid og vekslende klima som mennesker ikke har hatt den minste påvirkning på.

– Vi må framstå som klimarealister. Det betyr at vi ikke skal akseptere alt som kommer fra FNs klimapanel, men stille spørsmål ved sannhetsgehalten i det som blir sagt.

Men det betyr ikke at Frp ikke skal være opptatt av miljø, understreker han.

– Miljø betyr faktisk at du er opptatt av et rent hav og at du ikke skal kaste plast. Det vil jo alle, men det er noe helt annet enn klima. Vi kommer ikke til å gå under om ti år, tjue år eller femti år, det kan jeg garantere.

Oslo-politikeren fikk stor oppmerksomhet da han gikk ut mot utbygging av sykkelveier i Oslo på bekostning av parkeringsplasser blant annet utenfor hans egen bolig i Gyldenløves gate på Frogner. I dag ler han av at han ikke kom på noe bedre eksempel i farten enn at det ble vanskelig å bringe en stor vase fra Glasmagasinet på sykkel, og er mer positiv til å få ned utslipp i byen.

– Jeg tror folk skjønner at vi vil ikke ha eksos inn i stua, men ikke fordi jorden går under hvert øyeblikk, men fordi det er ubehagelig.