Tusenvis av leasingkunder kan ha betalt for mye:

– Det må ryddes opp

LEASINGKNIPE: Det er ukjent hvor mye penger som er feilfakturert for merverdiavgift på påkost, men bilbransjeforbundet krever opprydning.
LEASINGKNIPE: Det er ukjent hvor mye penger som er feilfakturert for merverdiavgift på påkost, men bilbransjeforbundet krever opprydning. Foto: Lise Åserud
Et ukjent antall leasingkunder har betalt merverdiavgift selv om de ikke skulle det. Nå krever bilbransjeforbundet at det ryddes opp i regelverket.

I forrige måned slo skattemyndighetene endelig fast at det ikke under noen omstendigheter skulle faktureres merverdiavgift (mva) på påkostregningen.

Ettersom dette anses som et erstatningsoppgjør, er påkost momsfritt – altså skal man ikke ilegges en ekstrakostnad på 25 prosent.

I kjølvannet av dette har Forbrukerrådet bedt alle leasingselskaper om å gå igjennom avtaler de siste 13 årene, for å tilbakebetale penger som har blitt feilfakturert.

Påkost er regningen som leasingkunden må betale dersom bilen trenger reparasjoner når leasingperioden er over. For eksempel om bilen har fått en bulk eller ripe.

– Det må ryddes opp

Reglementet har muligens blitt misforstått av flere, men nå mener Norges bilbransjeforbund (NBF) at det trengs en opprydning.

De frykter at kunder venter med å gi leasingbiler nødvendige reparasjoner for å spare 25 prosent moms ved å vente til bilen leveres tilbake.

– Vi er i en situasjon der forbrukeren sparer penger på å ikke betale for reparasjoner underveis, og heller kan spare mva ved å vente til de leverer tilbake bilen. Det trengs en opprydning, sier kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland, til TV 2.

NBF mener at det i all hovedsak sjelden har blitt fakturert moms på påkost, men at forhandlere eller selskaper som har gjort det, har gjort det i uvitenhet. Dessuten mener han skattemyndighetene ikke har gått bransjen godt nok i sømmene.

– Vi tror ikke dette er særlig utbredt, men regelverket er ulogisk, så vi ser ikke vekk ifra at noen har misforstått. Uansett så har vi aldri hørt at myndighetene har kommentert eventuelle feil ved kontroll av i momsregnskapet. Det er ikke bilforhandleren som får momspengene, sier Steinsland.

Han påpeker at forhandlere uansett ikke tjener penger på å fakturere moms, og at dette i så fall betales videre til skatteetaten.

Har ikke satt seg inn i reglementet

Ole-Jørgen Berg-Nielsen har drevet selskapet Autorelease i over ti år. Han har drevet konsulentvirksomhet for kunder som har inngått leasingavtale, og diskutert påkost.

Han sier han har sett mange eksempler på at kunder blir fakturert moms på kostregningen. TV 2 har sett flere eksempler på dette, og flere kunder har blitt fakturert flere tusenlapper for mye.

– Jeg har sett at det har vært et problem. Det er enkelte forhandlere som har trodd at det er sånn, og da kan de ha holdt på sånn i årevis, sier Berg-Nielsen.

Dette svarer selskapene:

TV 2 har sendt spørsmål til de seks største leasingselskapene i Norge for å kartlegge hva de vil gjøre i etterkant av leasingsaken. TV 2 stilte følgende spørsmål:

 • Hva er gjeldende praksis hos dere?
 • Kan dere utelukke at dere, eller en av deres forhandlere, de siste 13 årene har fakturert mva?
 • Om dere vet om tilfeller der dette har skjedd: hvor mange tilfeller er det snakk om, og hvor stort beløp er det totalt?
 • Vil dere gå gjennom samtlige avtaler de siste 13 årene, slik Forbrukerrådet krever?

LeasePlan:

 • LeasePlan fakturerer ikke mva på påkost Det kan utelukkes at vi har fakturert mva på påkost de siste 13 år. Vi garanterer restverdien selv, fakturerer påkost selv og har således ingen samarbeidende bilforhandlere på dette området.

Nordea:

 • Gjeldende praksis er at vi fakturerer eks moms. Vi er kjent med problemstillingen og er i ferd med å gå gjennom rutinene for å forsikre oss om at det ikke finnes avvik.
 • Vi har god dialog med forhandlere for å finne ut hvordan de har praktisert dette.

Møller bil:

 • Vi har sjekket praksis hos de største av våre samarbeidspartnere som i sum representere hoveddel av vår leasing portefølje. De bekrefter at unormal slitasje fakturers uten MVA.

Autolease:

 • Hos Autolease praktiserer vi påkost som erstatning, derav eksklusive mva.
 • Autolease utfakturerer påkost direkte til kunde, så nei – ikke aktuelt at forhandler har fakturert mva. i Autolease sitt tilfelle.

Santander:

 • Vi setter pris på Forbrukerrådets arbeid med dette spørsmålet. Det er bra at det nå skal foreligge en skriftlig avklaring fra Skattedirektoratet om den avgiftsmessige behandlingen av påkost for bilforhandlere i Norge. Santander er ikke involvert i reparasjon av skadede leasingbiler eller fakturering av påkost da dette er et anliggende mellom kunde og forhandler. Forhandler rapporterer sin omsetning og eventuell oppkrevd merverdiavgift direkte til avgiftsmyndighetene, og vi har derfor ikke innsikt i hvordan forhandlere har håndtert merverdiavgiften ved krav om påkost.

BMW finance:

 • BMW Financial Services stiller seg altså i utgangspunktet bak NBF (Norges Bilbransjeforbund) og FINFO (Finansieringsselskapenes Forening) anbefaling om håndtering av MVA. rundt påkost/utbedring av skader på leasingbiler. · Praksis hos norske BMW forhandlere (som er selvstendige juridiske enheter, ikke eid av BMW Group Norge) har vært at forhandler ikke har fakturert kunde med MVA for nevnte. Henvendelsen fra Forbrukerrådet har også avdekket en problemstilling som er uklar og oppfattes/praktiseres ulikt av revisorer og forhandlere i bransjen. ·
 • Kort fortalt: Ved fakturering fra finanseringsselskap, er det bred enighet (ref. FINFO) om at fakturerering på påkost skal være uten mva. Ved fakturering fra forhandler, er det rom for å tolke regevelverket dithen at forhandler – som alle andre verksteder – skal legge på MVA fordi kravet springer ut av leasingavtalen (kunden er pliktig til å utbedre skader/unormal slitasje), og denne avtalen er ikke forhandler part i. · Det kan altså være slik at revisorselskap og andre har rett i sine vurderinger og at det dermed har utviklet seg ulike praksiser i bransjen. Av den årsak løftes nå problemstillingen til NBF på nytt (fra forhandlers revisorselskap) før det trekkes en endelig konklusjon.

Det kan dermed være mange tusen kroner som har gått tapt for kunder som ikke har kjent regelverket. Berg-Nielsen mener at fakturering etter leasingavtaler stadig blir bedre, men er forundret over at det har vært så mye forvirring med moms.

– Jeg synes det er rart at forhandlerne ikke har satt seg inn i dette. Jeg har hatt mange forhandlere som har ettergitt momsen fordi de har sjekket det, sier han.

– Det trengs opprydning

Steinsland mener at skattemyndighetene nå må på banen, og at dagens regelverk ikke gir mening.

– Regelverket er ulogisk. Vi er i en situasjon der forbrukeren sparer penger på å ikke betale for reparasjoner underveis, og heller kan spare mva ved å vente til de leverer tilbake bilen. Det trengs en opprydning.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook