Vogntoget forsøkte å unngå kontrollen. Det viste seg etter hvert at det her var snakk om både overlast og ulovlig kabotasje. Foto: Statens vegvesen.
Vogntoget forsøkte å unngå kontrollen. Det viste seg etter hvert at det her var snakk om både overlast og ulovlig kabotasje. Foto: Statens vegvesen.

Nektet å stoppe i kontrollen – det var kanskje ikke så rart...

Her var det mye som var galt.

Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Målsetningen er å luke ut farlige kjøretøy og førere og dermed øke trafikksikkerheten langs våre veier. Vegvesenet kontrollerer også for å sikre bransjens konkurransevilkår, for å bevare vegkapitalen og av miljøhensyn.

Nå har kontrollørene hos Utekontroll Hedmark gjennomført en nattlig tungtransportkontroll.

Flere anmeldelser

De stilte seg opp på Husum kontrollstasjon natt til onsdag denne uken, Og det ga resultater.

Til sammen 30 tunge kjøretøy ble sjekket nøyere. Det siste seg at 12 av dem hadde mangler. Syv fikk bruksforbud. Seks førere og én transportør ble anmeldt.

Tre førere ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidene. I tillegg ble tre førere anmeldt for ikke å ha stoppet for kontroll.

Vegvesenet slo til på natten, det ga resultater

Fulgte ikke norske regler

Det viste seg at én av disse også hadde overlast og dessuten utførte ulovlig kabotasje.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, men transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Men: Da må de også følge norske regler. Det gjorde altså ikke denne føreren.

Skulle nesten tro vogntoget var lastet med bly...

Se video: Slik jobber kontrollørene ute i felten