Ønsker bedre sikring mot ID-svindel

KREDITT-SPERRE: Hvis man oppretter en kredittsperre på seg selv, kan ingen ta opp lån eller bestille kredittkort på den som er sperret. Foto: AFP PHOTO DAMIEN MEYER
KREDITT-SPERRE: Hvis man oppretter en kredittsperre på seg selv, kan ingen ta opp lån eller bestille kredittkort på den som er sperret. Foto: AFP PHOTO DAMIEN MEYER
Forbrukerrådet mener en varslingstjeneste kan være en måte å bekjempe svindel som følge av ID-tyveri.

Om den som får innvilget lån får en melding via sms eller på en annen måte, vil man fort bli oppmerksom på om svindlere er på ferde.

– Selv om det ikke er et skuddsikkert system, kan det hjelpe og burde være enkelt å få på plass, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet til TV 2.

Holdes ansvarlig

TV 2 hjelper deg forteller torsdag om Carina Aalykke, som havnet uforskyldt i gjeldsfella etter at eks-kjæresten tok opp lån i hennes navn.

Selv om mannen tilsto forholdet og ble dømt i retten, holdt kreditorene Carina ansvarlig for gjelden. De mente eks-kjæresten måtte ha brukt hennes passord og BankID, og at hun dermed hadde opptrådt uaktsomt. Selv sier Carina at hun aldri ga ham passord eller tilgang til banken.

– Hver eneste gang jeg har vært inne i banken min har jeg snudd meg vekk fra ham og alltid holdt den type informasjon privat, sier hun.

Først da TV 2 hjelper deg tok tak i saken, ble alle kravene slettet.

– Krevende å beskytte seg

Jorge B. Jensen sier han er veldig glad på Carinas vegne for at saken løste seg. Samtidig viser han til at det finnes andre i hennes situasjon og etterlyser bedre vern. Jensen sier det er krevende å beskytte seg mot svindel i nære relasjoner.

– Banken har fremholdt at hun skulle holdes ansvarlig for å ha gjort «personlige passord og BankID tilgjengelig for sin tidligere samboer». Det er jo bare gjetting fra bankens side. Når det gjelder svindlertilfeller i nære relasjoner, trenger det ikke være mer alvorlig enn at svindleren kikker over offerets skulder mens offeret er i nettbanken, sier Jensen.

ØNSKER BEDRE REGLER: Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen
ØNSKER BEDRE REGLER: Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen

Et utkast til ny finansavtalelov som ligger til behandling hos Justisdepartementet vil kunne bidra til å løse noen dette problemet, mener Forbrukerrådet.

– Vi er nødt til å få på plass bedre regulering. Noe ligger på teknologisiden, men også långivers ansvar må revurderes, sier fagdirektøren.

Pass på posten

Det finnes flere ting man kan gjøre for å sikre seg mot ID-tyveri og svindel med BankID. For det første skal man aldri dele sin BankID med noen andre, heller ikke passord eller koder til ulike tjenester.

Vær forsiktig med hvor og til hvem du oppgir personnummer og kredittkortnummer. Ikke oppgi personlige opplysninger på telefon eller epost.

Lås postkassen og følg med på posten. Om du ikke mottar post du pleier å motta eller om du mottar det senere enn vanlig, er det grunn til å være på vakt.

Kommer det et gjenpartsbrev fra et kredittselskap uten at du selv har tatt opp lån eller bestilt en tjeneste, bør alarmklokkene ringe.

Vær kritisk til eposter som utgir seg for å være fra banker. Dette kan være svindelforsøk. Sjekk avsenderadressen. En typisk svindelmail vil komme fra en adresse som ikke har noe med foretaket å gjøre. Husk også at en bank aldri vil be om koder i en epost.

Kredittsperre

Om man mistenker at man er utsatt for ID-tyveri, må banken kontaktes og forholdet meldes til politiet. Sperr alle kort, BankID-brikke og endre passordene. Jussbuss anbefaler at man kontakter bankene skriftlig slik at man har dokumentasjon på henvendelsen.

Videre er det en god idé å registrere en kredittsperre. Det innebærer at ingen kan foreta en kredittvurdering av den som er sperret. Dermed kan det ikke tas opp lån eller bestilles kredittkort i vedkommendes navn. Bisnode, Evry, Creditsafe og Experian er selskapene som kan bistå med å opprette kredittsperre, opplyser Jussbuss i et skriv om hva man bør foreta seg om man mistenker at man er utsatt for svindel.

I det nylig opprettede gjeldsregisteret kan man sjekke egen usikret gjeld. En rask sjekk der vil avsløre om det finnes gjeld som du ikke har tatt opp selv. Det finnes to gjeldsregistre i drift.

Mange forsikringsselskaper tilbyr forsikring mot ID-tyveri. Gjensidiges forsikring mot id-tyveri dekker økonomiske utgifter i forbindelse med juridisk assistanse og rettshjelp.

– Vi tilbyr hjelp til å rydde opp, og du får erstatning for kostnader til rettssak om det blir nødvendig. Men vår erfaring er at kravene som regel blir frafalt når vi tar kontakt, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook