Rundkjøringer finner vi over store deler av landet. De kan by på utfordringer for mange bilister. Illustrasjon: Gjensidige.
Rundkjøringer finner vi over store deler av landet. De kan by på utfordringer for mange bilister. Illustrasjon: Gjensidige.

Vet du hvem som har skylden når det smeller?

Det går rundt for mange i rundkjøringene.

Det blir stadig flere rundkjøringer på norske veier. Det fører også til utfordringer for mange bilførere.

Èn av fire er usikre på hvordan de skal oppføre seg i rundkjøringer. Feil bruk av blinklys irriterer bilistene mest

– Rundkjøringer engasjerer voldsomt og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han tror mye av grunnen er at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver, med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre.

Blinklysbruk irriterer mest

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 25 prosent en eller flere ganger har følt seg usikker i en rundkjøring.

Likevel er det andre ting som irriterer mest:

  1. At andre bruker blinklys feil eller ikke i det hele tatt – 75 prosent
  2. Har feil filskift i rundkjøringen – 56 prosent
  3. Holder for høy fart inn i eller i selve rundkjøringen – 53 prosent

Kun 28 prosent irriterer seg over at medtrafikanter kjører for sakte

Påstår at rundkjøringene sliter ut dekkene

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.
Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.

Kan få ulike svar

Voll er glad for at mange gir uttrykk for at de er komfortable med reglene ved kjøring i rundkjøring.

Men er dette egentlig riktig? Erfaringer viser at mange overvurderer sine egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt.

Voll tror at når alt kommer til alt, er veldig mange usikre på hvordan reglene faktisk er.

– Ikke sjelden kan du få ulike svar, selv om de du spør, i utgangspunktet burde har klare svar på spørsmålet, sier han.

Har flere felt

Dette understrekes av at flere titalls personer hver dag opplever at det sier pang – og at de får skadet bilen i en rundkjøring. I tillegg opplever mange nestenulykker, der det likevel går bra. Tidligere undersøkelser viser at halvparten av bilistene har opplevd en nestenulykke i en rundkjøring.

– Mange rundkjøringer har flere felt – og flere inn og utkjøringer. Noen rundkjøringer kan til og med ha tre til fire felt inn eller ut av rundkjøringen, noe som kompliserer saken ytterligere, sier Voll.

Hjelp – forsikringen er dyrere enn bilen

Hvor vanskelig det kan være, ser vi i illustrasjonen under som viser to scenarioer:

Her går det galt

Synes du det er opplagt hvem som har ansvaret når dette går galt? Ilustrasjon: Gjensidige.
Synes du det er opplagt hvem som har ansvaret når dette går galt? Ilustrasjon: Gjensidige.

I situasjon 1 fullfører bil B en 90 graders sving i rundkjøringen. Først når han har kjørt ut, skifter bilføreren felt.

I situasjon 2 skifter føreren av bil B felt i rundkjøringen, og der får han et ublidt møte med bil A. Denne bilføreren har beveget seg inn i rundkjøringens høyre felt i troen på at bil B kommer til å holde seg i venstre/innerste felt hele veien rundt.

Først og fremst: Bil B har lov til å skifte felt inne i rundkjøringen. Det opplyser jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet, til nettsiden godtforberedt.no.

– Når man er inne i eller på vei ut av en rundkjøring, gjelder vanlige regler for feltskifte. Det vil si at det ikke er andre regler for feltskifte i en rundkjøring enn på vanlig vei.

Bruker du ikke blinklys? Det kan koste deg dyrt

Må bære ansvaret

Hva innebærer det? Jo, med «vanlige regler» menes at bilen som skal skifte felt har vikeplikt for «kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses».

Akhter støttes av Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL).

– I en rundkjøring er det ikke et eget sett med regler. Korrekt oppførsel inn i, gjennom, og ut av en rundkjøring, som per definisjon er et kryss, vil reguleres av trafikkreglenes bestemmelser om plassering, fart og vikeplikt. Vikepliktsskiltet regulerer avviklingen inn i rundkjøringen og trafikkreglene regulerer vikeplikten ved feltskifte inne i rundkjøringen, sier Øyvind Årbogen som er fagkonsulent i ATL.

Med andre ord: Føreren av bil B kan skifte felt – etter å ha forvisset seg om at det er klar bane. Men som situasjon 2 viser, får bil B et ublidt møte med bil A. Og det er bilfører B som må bære ansvaret for kollisjonen. Grunnen er han brøt vikeplikten, slår direktoratets og trafikkskolenes representanter fast.

Dårlig veimerking, manglende kunnskap og også for høy fart er typiske årsaker til at det går galt i rundkjøringene. Foto: Scanpix
Dårlig veimerking, manglende kunnskap og også for høy fart er typiske årsaker til at det går galt i rundkjøringene. Foto: Scanpix

Vanlige vikepliktsregler

– Noen vil kanskje påpeke at bil B har vært inne i rundkjøringen lenger enn bil A. Vi er jo vant til å tenke at bilen som kom først inn, har retten på sin side. Prinsippet er imidlertid ikke relevant i dette eksempelet. Så lenge begge bilene er inne i rundkjøringen, gjelder vanlige vikepliktsregler, påpeker Akhter.

Hun slår et slag for kjøremønsteret vist i situasjon 1. – Når bil B holder seg i samme felt gjennom hele rundkjøringen, bidrar det til smidig trafikkavvikling.

Se nøye på dette bildet – vet du hvordan du skal kjøre?

3 grunner til at vi kjører feil i rundkjøring :

  • Dårlig veimerking
  • Dårlig kunnskap om regler
  • Veibredde – ett eller to felt uten merking

Smart system: Her oppdager bilen at det snart smeller!