SEXDUKKESAK: Advokat John Christian Elden har ført sexdukkesaken for Høyesterett. Landets øverste domstol fastslår at slike dukker i barnestørrelse er straffbare å importere og eie.
SEXDUKKESAK: Advokat John Christian Elden har ført sexdukkesaken for Høyesterett. Landets øverste domstol fastslår at slike dukker i barnestørrelse er straffbare å importere og eie. Foto: NTB scanpix

høyesterett forkastet anke:

Straffbart med sexdukker i barnestørrelse

Høyesterett forkaster anken til en mann som er dømt for å ha forsøkt å importere en sexdukke i barnestørrelse.

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige, rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn.

Høsten 2016 beslagla Tollvesenet en dukke som var kjøpt over internett.

Japansk sexdukke

Påtalemyndigheten reiste straffesak mot mannen som hadde forsøkt å importere dukken, fordi straffeloven § 311 setter forbud mot befatning med fremstillinger som seksualiserer barn.

En 45 år gammel finnmarking ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for innførsel av en 1 meter høy, japansk sexdukke, i tillegg til noen andre mindre alvorlige forhold.

Seksualisering av barn

Lagmannsretten beskriver dukken som et «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn» i dommen.

Landets øverste domstol har gjort seg de samme vurderingene og kommer til en tilsvarende konklusjon i sin dom:

«Høyesterett mente dukken hadde anatomi og proporsjoner som et barn, og at den var utformet med tanke på seksuelle formål. Etter Høyesteretts syn var det ikke tvilsomt at dukken innebar en seksualisering av barn», skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.