PRØVER: Undersøkelsene som har blitt gjort på de døde hundene har så langt ikke ført frem til noe forklaring på det økende antallet med sykdom- og dødstilfeller.
PRØVER: Undersøkelsene som har blitt gjort på de døde hundene har så langt ikke ført frem til noe forklaring på det økende antallet med sykdom- og dødstilfeller. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

26 hunder er døde:

Vet fortsatt ikke årsaken til hundedødsfallene

Veterinærinstituttet har fortsatt ikke funnet årsaken til den siste tidens sykdomstilfeller og dødsfall hos hunder.

Veterinærinstituttet skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de nå kan utelukke noen av de undersøkelsessporene de har søkt etter.

– Utifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer. Laboratoriesvar i dag gjør at vi også kan utelukke at dette er sykdommer som miltbrann og harepest, stå det i pressemeldingen.

Totalt har 26 hunder dødd av den mystiske hundesykdommen.

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
  • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Kilde: Anicura, Mattilsynet

I meldingen fra instituttet står det at dagens undersøkelser støtter søndagens vurdering om at det ikke er en forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli (EHEC) på mennesker og denne hundesykdommen.

Det kommer også frem at hunden fra Sogn og Fjordane som ble undersøkt i dag viser de samme tegnene som de andre tilfellene, nemlig blodig tarmbetennelse. Det samme gjelder de to hundene som ble undersøkt mandag.

For øyeblikket er flere hunder på vei til obduksjon hos Veterinærinstituttet. Svarene på prøvene som blir tatt under dem vil komme i løpet av de neste dagene.

Ingen fellestrekk

Før helgen gjennomførte Mattilsynet og og Veterinærinstituttet en forundersøkelse der fellestrekk mellom de ulike syketilfellene ble sett på.

Alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder og turområder var punkter som det ble sett etter fellestrekk på. Undersøkelsen kunne ikke avsløre noen tydelige likheter mellom de ulike tilfellene.

Veterinærinstituttet utvidet søndag også sin spørreundersøkelse for registrering av tilfeller etter 1. august 2019. Den ble sendt til 2000 veterinærer over hele landet.

Ny hund rammet

Mattilsynet meldte tidligere tirsdag om enda en syk hund. Den kom fra Østfold. På mandag ble det meldt inn om totalt fire nye tilfeller fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane.

Så langt har de fleste sykdomstilfellene forekommet i Oslo-området, men det har blitt registrert hunder med blodig diaré og oppkast på Vestlandet, i Nordland, i Hedmark og på Sørlandet.