TV 2s store førvalgundersøkelse:

Slik stemmer Norge

KrF har mobilisert flest av sine egne velgere gjennom valgkampen, mens Rødt er taperen, viser den store førvalgsundersøkelsen Kantar har laget for TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Undersøkelsen som Kantar har laget for TV 2 består av et representativt utvalg av velgere over hele landet. Over 8.000 personer er intervjuet gjennom valgkampen.

Ap mot tidenes dårligste valg

Arbeiderpartiet ligger an til på gjøre historiens dårligste kommunevalg, dersom velgerne stemmer slik de har svart gjennom valgkampen.

På førvalgsundersøkelsen får partiet 23,9 prosents oppslutning, en tilbakegang på hele 9,1 prosentpoeng fra forrige valg.

Også Høyre går markant tilbake på målingen som er laget gjennom hele valgkampen, med 3,7 prosentpoeng til 19,5 prosent.

Senterpartiet ligger an til å bli den store vinneren med tidenes beste kommunevalg. På førvalgsundersøkelsen får partiet 15,9 prosent, en fremgang på 7,4 fra forrige valg.

SV går frem med 2,8 til 6,9, mens MDG øker med 2,7 til 6,9 prosent.

KrF mobiliserer egne

Kristelig Folkeparti er det partiet som har lykkes best med å mobilisere opp egne velgere fra forrige stortingsvalg gjennom valgkampen.

Tallene viser at mens det gjennom hele valgkampen er 57 prosent av de spurte KrF-velgerne fra 2017 som sier de vil stemme på partiet. På den siste målingen publisert lørdag har andelen lojale velgere økt til 66 prosent.

Også De Grønne har mobilisert en høyere andel av egne velgere fra forrige valg mot slutten av valgkampen.

I motsatt ende av skalaen finner vi Rødt. mens 62 prosent av Rødt-velgerne fra 2017 som er intervjuet gjennom hele valgkampen sier at de vil stemme på partiet igjen, har andelen falt til 52 prosent den siste uken.

Også SV har falt i andelen lojale velgere fra 57 prosent gjennom hele valgkampen til 52 prosent den siste uken. Høyre har også opplevd et fall i andelen tidligere velgere som vil stemme på partiet igjen fra 55 til 51.

Store aldersforskjeller

Den store førvalgsundersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvordan velgere i de ulike aldersgruppene sier de vil stemme.

Mens De Grønne har hele 17 prosents oppslutning blant de under 30 år som er intervjuet, har de bare 3 prosents oppslutning blant velgere over 60 år.

Arbeiderpartiet er størst i alle aldersgrupper. Blant de eldste velgerne er Senterpartiet like store som Høyre.

Det er også store forskjeller på hvordan kvinner og menn sier at de vil stemme ved høstens kommunevalg. Arbeiderpartiet er størst blant kvinnene som er intervjuet, mens Høyre er størst blant menn.

Om førvalgsundersøkelsen

Den store førvalgsundersøkelsen er laget av Kantar for TV 2 i tidsrommet 5. august til 7. september. De siste intervjuene er altså gjort før valglokalene åpnet søndag.

Undersøkelsen består av telefonintervjuer med et representativt utvalg på 8.179 personer. Feilmarginen er +/- 0,5 - 1,0 prosentpoeng.