ALVORLIG BAKTERIE: Folkehelseinstituttet har satt i gang utbruddsetterforskning sammen med flere kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet etter at flere personer, spredd over flere fylker, er smittet av samme alvorlige bakterie.
ALVORLIG BAKTERIE: Folkehelseinstituttet har satt i gang utbruddsetterforskning sammen med flere kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet etter at flere personer, spredd over flere fylker, er smittet av samme alvorlige bakterie. Foto: AP

Etterforsker utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker

Folkehelseinstituttet jakter nå på smittekilden etter at flere personer på en måned er smittet av samme alvorlige bakterie. Fire av personene har utviklet alvorlig nyresykdom.

Siden begynnelsen august har Folkehelseinstituttet (FHI) funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant.

Pasientene er bosatt i forskjellige fylker.

Det er igangsatt utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Det er en alvorlig sykdom, det er derfor vi følger den opp så tett, sier lege Helena Eide ved FHI til TV 2.

Utviklet alvorlig nyresykdom

Pasientene som er smittet er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark.

Folkehelseinstituttet opplyser at de smittede er ett barn og fire personer over 70 år.

– Fire av de fem personene har utviklet den alvorlige nyresykdommen Hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Det er oftest barn som utvikler nyresvikt av denne bakterien. Det som er uvanlig i dette tilfellet er at det også er flere eldre som har utviklet alvorlig nyresvikt, sier Eide.

ALVORLIG: Lege Helena Eide ved Folkehelseinstituttet sier at dette er et er en alvorlig sykdom. Foto: FHI
ALVORLIG: Lege Helena Eide ved Folkehelseinstituttet sier at dette er et er en alvorlig sykdom. Foto: FHI

FHI-legen sier at de gjør denne etterforskningen nettopp fordi det ikke er så vanlig at så mange utvikler nyresvikt.

Kartlegger matvarer

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos tre av personene som er smittet, mens analyser av de to siste tilfellene pågår. Lik DNA-profil kan være tegn på at personene har én felles smittekilde.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde.

– Vi jobber må med å kartlegge hva disse personene har spist og hvor de har vært, for å prøve å finne smittekilden, sier Eide.

Sjekkes internasjonalt

Det er gjennomført intervjuer med pasientene og gjennomført tilsyn av serveringssteder og institusjoner for å avdekke mulig smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten.

Blodig diaré

EHEC-bakterien kan gi diaré, av og til blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre hos barn.

I sjeldne tilfeller kan bakterien gi den alvorlige komplikasjonen HUS, som er en alvorlig nyresykdom som oftest rammer barn og skyldes enkelte giftproduserende EHEC-bakterier.

Eide oppfordrer folk til å ha god håndhygiene etter toalettbesøk, samt før matlaging og måltider.

Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, sau, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr.

Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Torsdag opplyste den danske styrelsen for pasientsikkerhet at to barn døde av nyresvikt, som en komplikasjon forårsaket av E.coli-bakterien. Det skriver Berlingske Tidende.