– Jeg er svært kritisk til at en skole gjennomfører et slikt eksperiment i forbindelse med et skolevalg og i samarbeid med et TV-program. Fake news er en svært aktuell og alvorlig problemstilling, men det er ikke slik at målet helliger middelet, skriver Sanner.

Han mener eksperimentet reiser mange prinsipielle og etiske problemstillinger.

– Jeg føler meg ikke trygg på at de er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt. Jeg vil derfor be Utdanningsdirektoratet om å hente inn informasjon og gjøre en vurdering av eksperimentet, skriver kunnskapsministeren i en kommentar.

Onsdag ble det kjent at NRK i forbindelse med produksjonen av programmet Folkeopplysningen har spredt falske nyheter blant ungdom på Lillestrøm videregående skole i forsøk på å påvirke skolevalget.

NRK og rektoren på skolen, Øivind Sørlie, forsvarer stuntet.

– Begrunnelsen er for mange like kjedelig som konseptet er spennende; potensialet for god læring for skolens elever, sett i lys av skolens formålsparagraf, overordnet del for opplæringen og konkrete læreplanmål i blant annet samfunnsfag, skriver Sørlie i en kronikk hos NRK.

Saken oppdateres!