IKKE ENIGE: Mens Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce tror renta heves, tror DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland at renta er ferdig med å stige.
IKKE ENIGE: Mens Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce tror renta heves, tror DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland at renta er ferdig med å stige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix // Stig B .Fiksdal

Full uenighet om hva som skjer med renta

19. september får vi vite hva Norges Bank gjør med styringsrenta. DNB og Nordea har helt ulike spådommer for hva som kommer til å skje.

I august avgjorde Norges Banks hovedstyre at styringsrenta skulle holdes uendret på 1,25 prosent, etter at renta ble hevet med 0,25 prosentpoeng i juni.

Sentralbanken har varslet at styringsrenta mest sannsynlig skal settes videre opp i løpet av året, men av flere årsaker er dette ikke sikkert.

«Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme», skrev Norges Bank etter rentemøtet i august.

– Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere.

En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi, og kan for eksempel føre til høyere lønnsvekst.

Uenige

Den 19. september er neste gang Norges Bank skal offentliggjøre om de gjør endringer i styringsrenta. Ekspertene er ikke enige om hva som kommer til å skje.

Mens Nordea virker sikre på renta heves ytterligere, tror DNB at sentralbanken vil holde renta uendret.

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce sier følgende til TV 2:

– Vi får en renteøkning på september-møtet. Det skal skje overraskende ting de neste dagene for at det ikke blir en renteøkning på september-møtet.

Til dette svarer DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland:

– Jeg tror ikke på en renteheving i september. Jeg tror tiden vil vise at vi er ferdig med rentehevinger.

Stor tro på norsk økonomi

Nordeas Erik Bruce tror altså på en renteheving i september. Hva som eventuelt skjer videre, er han ikke like sikker på.

– Som sentralbanken selv har sagt, er det mer usikkert hva som skjer etter det, på grunn av stor usikkerhet knyttet til hva som skjer i verden rundt oss. Jeg har mest tro på at det kan komme en renteøkning også neste år. Men da er det slutt for denne gangen, sier Bruce.

Nordea har stor tro på norsk økonomi i tiden framover, og tror Norge i så måte vil skille seg ut fra mange andre land. Årsaken er hva Norge faktisk produserer, som fisk og metaller, som har hatt god inntjening.

– Vi produserer mange av varene som det nå er stor og voksende etterspørsel etter, blant annet mye oljerelatert utstyr. Mange bedrifter i Norge har også tjent bra på at krona har vært svak, ved at eksportbedriftene har fått mye bedre inntjening i norske kroner, sier Bruce.

– Ser bra ut for norske forbrukere

Sjefanalytikeren sier dette betyr at den delen av næringslivet som går dårlig i mange andre land, går bra i Norge. Nordea tror dette vil fortsette også kommende år.

– Så smitter dette over på resten av økonomien, med god vekst i forbruket. Det bidrar til vekst for brede deler av norsk næringsliv.

– Hva vil det bety for den jevne nordmann?

– Nå er det arbeidstakerne som har forhandlingsmakten, og det ser vi på lønnsoppgjørene. Lønnsoppgjøret i år ble mye bedre enn i fjor. Jeg tror det kan bli enda høyere lønnsvekst de neste årene. De som er i jobb, får bedre lønn, og i tillegg kommer det langt flere i jobb. Det ser bra ut for norske forbrukere, sier Bruce.

Spår ingen flere rentehevinger

DNB deler ikke Nordeas optimisme for fremtiden i norsk økonomi, og tror derfor heller ikke at det blir noen renteheving i september.

– Vi mener internasjonal usikkerhet vil gjøre at Norges Bank går mer varsomt til verks, slik det ble lagt frem i deres prognoser, og at de heller skyver på rentehevingen til desember. Det er ikke usannsynlig at de hever renta, men det er ikke det jeg tror, sier DNB Markets' Kjersti Haugland.

På september-møtet tror Haugland at Norges Bank vil varsle at renta skal videre opp, men at de vil utsette hevingen til desember.

– De vil gå saktere til verks. Så tror vi at når månedene har gått og vi har kommet til desember, og urolighetene har tiltatt, så vil ikke hevingen bli realisert. Selv om jeg tror Norges Bank planlegger en renteheving i løpet av året, tror jeg tiden vil vise at vi er ferdig med rentehevinger, sier Haugland.

– Ser ingen sterk utvikling

Sjeføkonomen spår en ytterligere forverring i global vekst, med flere nyheter om handelskonflikt og brexit-kaos. Når vi har kommet til desember, tror Haugland negativiteten vil være såpass stor at norsk økonomi ikke kan la være å bli påvirket.

– Når jeg ser på tallene for industriproduksjon, er det tydelig at næringene som gjør det bra er knyttet til olje. Jeg ser ingen sterk utvikling i de andre sektorene i norsk industri, de er mer som i andre land. Vi tror også veksten i olje blir dempet, sier Haugland.

Hun mener norsk industri i større grad er knyttet til markedene som globalt er svakere, og som kommer til å bli enda svakere.

– Vi tror eksporten neste år kommer til å flate ut og at bedriftsinvesteringene vil bli mindre. Vi har nok en svakere økonomisk vekst i våre prognoser enn det Nordea har, sier Haugland.

Ifølge Statistisk sentralbyrås siste prognose er det ikke lenger behov for å sette opp renta. Årsakene er de samme som DNB peker på, nemlig uro i internasjonal økonomi med handelskrig og brexit.