DØMT: Camilla Lem Heggelund er dømt til tre års ubetinget fengsel for ikke å ha skaffet hjelp til datteren Angelica (13), som døde av spiseforstyrrelse. Foto: TV 2
DØMT: Camilla Lem Heggelund er dømt til tre års ubetinget fengsel for ikke å ha skaffet hjelp til datteren Angelica (13), som døde av spiseforstyrrelse. Foto: TV 2

Moren dømt for å ikke ha skaffet helsehjelp til datteren

Moren til 13 år gamle Angelica er dømt til tre års ubetinget fengsel for ikke å ha skaffet hjelp til datteren, som døde av avmagring.

Høyesterett har dømt Camilla Lem Heggelund til fengsel i tre år for ikke å ha skaffet nødvendig helsehjelp til datteren, Angelica (13), som døde av spiseforstyrrelse. Dette er en kraftig skjerping av straffen.

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

– Det er uvirkelig

13 år gamle Angelica ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Hun veide da bare 21,7 kilo og hadde en BMI på 8,8.

Da Angelicas mor, Camilla Lem Heggelund, ble tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge, ble hun sjokkert.

– Det var jo så feil som det kunne ha blitt. Jeg er så sjokkert, marerittet bare fortsetter, det er uvirkelig. Så mange års kamp for å få hjelp, også plasserer de denne tiltalen på meg i tillegg, sa hun den gang til TV 2.

Skjerping av straffen

I februar 2018 gikk saken for Gjøvik tingrett. Moren ble da dømt til tre års fengsel. Dommen ble anket og i januar og februar i år gikk ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

14. februar ble Camilla Lem Heggelund kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Valdres-saken

 • Angelica Heggelund (13) ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.
 • Jentas mor, Camilla Lem Heggelund, ble tiltalt for grov mishandling.
 • Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet.
 • 26. februar 2018 startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus.
 • 15. mai 2018 ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Dommen ble anket.
 • 15. januar i år startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.
 • 14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.
 • Straffen ble satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.
 • Påtalemyndigheten anket straffeutmålingen, mens moren anket dommen for grov mishandling.
 • 15. august startet Høyesterett sin behandling av saken.
 • 4. september dømte Høyesterett kvinnen til tre års ubetinget fengsel.
 • Jentas far ble tilkjent oppreisningserstatning på 125.000 kroner.

Hun anket dommen. I dag kom avgjørelsen fra Høyesterett.

Lem Heggelund ble her dømt til fengsel i tre år for ikke å ha skaffet nødvendig helsehjelp til datteren.

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Morens forsvarer, Aasmund Sandland, skriver i en SMS til TV 2: – Jeg konstaterer at Høyesterett var enig i tingrettens utmåling, og tar det til etterretning.

Påtalemyndigheten er fornøyd med utfallet av Høyesteretts behandling.

– Vi er fornøyd med dommen. Dette viser at lagmannsretten har vurdert straffenivået feil, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til TV 2.

Flere måneder på hytte

Høyesterett begrunner sin avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

Høyesterett opplyser at Angelica (13) i flere måneder hadde bodd i en hytte på fjellet sammen med moren, som hadde villedet myndighetene om hvor de bodde.

Lagmannsretten fant bevist at datteren, senest fra 15. november, var i en hjelpeløs tilstand med alvorlig fare for liv og helse.

I perioden etter ble Angelicas tilstand stadig mer kritisk, men moren unnlot å skaffe nødvendig, og etter hvert livsnødvendig, helsehjelp.

Høyesterett kom til at dette rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner og mishandlingen var grov fordi konsekvensen var at datteren døde.

Allmennpreventive hensynen

Høyesterett begrunner sin avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

I sin begrunnelse skriver retten at morens ønske var at datteren skulle bli frisk, og hun hadde i fire år hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter.

Men veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse, kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen.

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom», heter det i dommen.

Angelicas far ble tilkjent oppreisningserstatning med 125.000 kroner.

Saken oppdateres.