Boligprisene steg i august

Boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt i august. Så langt i år er det ny rekord i antall boliger som er lagt ut for salg.

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak juli-måned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en 12 måneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden, bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Rekord i antall salg

I august ble det solgt 9.042 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,9 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I august ble det lagt ut 12.706 boliger til salgs i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Det ble i august måned solgt noe færre boliger enn i fjorårets august. Men sammenlignet med tidligere år er nivået langt høyere enn hva som har vært normalt for august historisk. Så langt i år ligger vi fortsatt på det høyeste antall salg siden målingene startet i 2003, sier Dreyer.

I hele 2019 er det lagt ut 3,7 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

Så langt i år ligger vi på det høyeste antall boliger solgt siden målingene startet i 2003. I likhet med antall salg er det også ny rekord i antall boliger lagt ut for salg så langt i år.

– Valget har betydning

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Hamar m/ Stange, med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Romerike med en nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12-månedersvekst hadde Fredrikstad og Sarpsborg, med 4,8 prosent. Stavanger med omegn hadde den svakeste 12-månedersveksten, med en flat utvikling.

– Trendene i de regionale markeder vedvarer i august, og det er små forskjeller i prisutviklingen i de ulike områdene sammenlignet med hva vi har sett de senere årene, sier Dreyer.

I neste uke er det kommunevalg i Norge, og utfallet vil ha betydning for boligmarkedet, sier direktøren.

– Kommunene er markedsregulatorer i boligmarkedet. Hvor, hvor mye og hva kommunene regulerer har innvirkning på boligprisene. Vi oppfordrer derfor politikerne i kommunestyrene og byrådene i perioden 2019-2023 til å være bevisste på at deres beslutninger i plan- og byggesaker vil ha betydning for utviklingen i boligprisene, sier Dreyer.

Tregest i Stavanger

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i august 2019, noe som er to dager flere enn i august 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 79 dager.

– Omsetningstiden faller i hele landet i takt med at aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg opp i august etter sommerferien. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

I juli falt boligprisene overraskende med 1,1 prosent, 0,7 prosent justert for sesongvariasjoner. Meglere har uttalt at de tror boligprisene vil falle utover i 2019.

– Optimisme

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier augusttallene fra boligmarkedet føyer seg godt inn i trenden de har sett så langt i år.

– Det er høyt volum og moderat prisstigning. Kjøpere har mye å velge mellom og det blir ofte en forhandlingssituasjon med selger før partene blir enige om en akseptabel pris, sier Geving.

Han mener utsikter til moderat rentebelastning i årene som kommer, i kombinasjon med et godt boligtilbud, bidrar til optimisme i boligmarkedet.

– Slik det ser ut nå vil sannsynligvis trenden med høy omsetning og moderat prisvekst holde seg utover høsten. Fra 2020 får tilførselen av nye boliger en knekk som kan skape nytt prispress, men et strammere kredittregime vil trolig motvirker en ukontrollert utlånsvekst tilsvarende det vi så tilbake i 2016 til 2017, sier Geving.