Bevegelsene er på 27 centimeter per døgn i øvre og midtre del. Det er samtidig målt økte bevegelser på rundt 12 centimeter per døgn i nedre del. Hastigheten i nedre del har ikke vært målt tidligere i år.

NVE opprettholder derfor rødt farenivå for fjellpartiet, ifølge Varsom.no.

– Bevegelser i fjellpartiet til tross for at det ikke har vært noen nedbør siste døgn, vitner om at Veslemannen er svært ustabil, skriver NVE.

Evakuert for 16. gang

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld 30. august. Beboerne under fjellpartiet ble da evakuert for 16. gang.

Vakthavende geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE sier til TV 2 at man over lengre tidsperioder har registrert større bevegelser nå enn tidligere, spesielt i den nedre delen av fjellet som kalles Spiret.

– Den er sensitiv i år, og ustabiliteten større enn tidligere. Fjellet flytter seg uten tilførsel av nedbør. Det har begynt å gå steinsprang, noe som vitner om økte hastigheter i fjellet, sier Majala.

Ustabilt fjell

Veslemannen er en relativt liten, men aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Partiet har et volum på 120.000 til 180.000 kubikkmeter. Det utgjør rundt 1 prosent av Mannens samlede volum.

Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

(©NTB/TV 2)