Kripos har etterforsket saken siden 2017. Nå har Det nasjonale statsadvokatembetet tatt ut tiltale i saken.

Mannen er også tiltalt for å være i besittelse av en mindre mengde seksualiserte fremstillinger av barn som er i tilknytning til enkelte av personene som tiltalen gjelder.

Kripos skriver i en pressemelding at de har etablert et godt samarbeid med filippinske myndigheter i arbeidet med å avverge og etterforske overgrep mot filippinske barn begått av norske borgere.

Fredag kunne TV 2 fortelle at norske myndigheter oppretter et kontor på Filippinene for å bekjempe at filippinske barn blir ofre for norske overgripere.

– Norske pedofile skal være klar over at vi kommer til å ha en mye større sjanse til å ta dem, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til TV 2.

Den tiltalte mannen er en kjent figur i finans-Norge.

I tiltalen kommer det frem at han skal ha kommunisert med personer på Filippinene på Skype. Her skal han ha gitt instruksjoner til voksne mennesker som gjennomførte overgrepene mot mindreårige barn helt ned i barneskolealder.

Ifølge påtalemyndigheten skjedde overgrepene mellom 2012 og 2015.

– Skal ikke føle seg trygge

Kripos-sjef Kjetil Haukaas sier at problemet med direkteoverførte overgrep er eskalerende, og han mener de har et moralsk ansvar for å beskytte barn, både i og utenfor Norge.

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier sjef Kripos, Ketil Haukaas.

Kripos har fått i oppdrag av Politidirektoratet å starte en rekrutteringsprosess for å ansette en Nordisk Liaison Offiserer (NLO) til den nyopprettede stillingen i Manila.

– Vi tenker at det er realistisk at stillingen vil være operativ i løpet av første kvartal 2020, sier Haukaas.

– Tar avstand fra slike handlinger

Statsadvokat Marit Formo er påtaleansvarlig i saken. Hun sier til TV 2 at saken omhandler svært alvorlige straffbare forhold mot barn i lav alder.

– Dette er ren utnyttelse av fattige, sårbare barn, sier Formoe.

Tiltaltes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, sier til TV 2 at han stiller seg uforstående til tiltalen, og at han tar avstand fra handlingene som er beskrevet i tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffeskyld, og han tar avstand fra slike handlinger, sier Lium.

Hvordan har han det nå?

– Det er klart at det har vært en lang og tøff periode. I den grad det går an så ser han frem til rettssaken slik at dette kan få en slag slutt.

Saken er berammet i Oslo tingrett 11. november 2019. Det er satt av tre uker til behandling av saken.