– Bevegelsene har vært konstante i løpet av dagen. I den øvre/midtre delen er det rundt 10 centimeter per døgn, og i den nedre delen er bevegelsene rundt 8 centimeter, opplyser geologene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søndag ettermiddag.

Bevegelsene øker når det kommer nedbør, men foreløpig er det meldt oppholdsvær fram til tirsdag. Det er dermed uvisst når farenivået senkes igjen denne gang.

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld, og beboerne ble evakuert for 16. gang. En ny vurdering av bevegelsene og eventuell senking av farenivået blir gjort mandag morgen.

NVE opplyser at deler av den øvre delen beveget seg nærmere 2,5 meter i løpet av august. Også det nedre frontpartiet er mer aktivt, og fjellformasjonen Spiret har hatt en bevegelse på i underkant av 0,8 meter i løpet av måneden.

Den forrige evakueringen var 12. august, og den varte i tre dager.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE fra 2015.

(©NTB)