Oslo 2019830. 
Trine Schei Grande på besøk hos grunder Sigrun Syverud og kjoleutleiebutikken Fjong på Frogner i Oslo. Olaf Thommessen fra SMB Norge var også tilstede.
Foto: Tom Hansen / NTB scanpix
Oslo 2019830. Trine Schei Grande på besøk hos grunder Sigrun Syverud og kjoleutleiebutikken Fjong på Frogner i Oslo. Olaf Thommessen fra SMB Norge var også tilstede. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix Foto: Tom Hansen
Analyse

Velgerne rømmer fra Venstre

Åtte dager før valget mister Trine Skei Grandes parti flere velgere til De Grønne enn de klarer å beholde selv. Partiet mister også velgere til Høyre og bomlistene.

Åtte dager før valget går Arbeiderpartiet frem, men 24,0 er fortsatt hele ni prosentpoeng bak forrige kommunevalg.

For Venstre er målingen ren krise. 2,4 prosent (- 1,1) åtte dager før kommunevalget sier det meste om tilstanden for et parti som fikk 5,5 for fire år siden.

Andelen tidligere venstrevelgere som vil stemme på partiet er rekordlav. Partiet mister flere tidligere velgere til De Grønne enn de beholder selv. I tillegg mister de velgere til Høyre og faktisk også til bomlistene etter at de blant annet i Oslo har gått inn for å øke bompengene i rushtiden.

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 den siste uken og viser at mens andelen Ap-velgere fra 2017 som sa de ville stemme på partiet var svært lav de første dagene. På målingen vi presenterte onsdag var den helt nede i 47 prosent, mens den på søndagens måling er tilbake på 60 prosent.

Dette er hovedårsaken til Arbeiderpartiets fremgang på 3,4, etter at de onsdag falt helt ned i 20,6 prosent. Nå er nivået 0,8 over det den var for en uke siden.

Arbeiderpartiet mister fortsatt mange tidligere velgere til Senterpartiet, SV, De Grønne og Rødt, men det er færre ved slutten av uken enn det ar tidligere i uken. Det forklarer også at alle de fire partiene opplever en liten tilbakegang på søndagens måling.

Mobiliseringen av tidligere velgere betyr at det er færre tidligere AP-velgere som sitter på gjerdet. Partiet mobiliserer også sammen med MDG en svært høy andel av aktiviserte hjemmesittere fra forrige stortingsvalg.

Arbeiderpartiets oppslutning øker blant kvinner, partiet går litt frem i alle andre landsdeler enn Oslo og Akershus og vokser blant både unge og eldre.

Høyre øker med 0,9 til 21,4 og fortsetter dermed fremgangen som kom onsdag. På en uke har Høyres oppslutning økt med hele 4,0, sammenlignet med den siste målingen som ble tatt opp for bompengeforliket i regjeringen.

Andelen tidligere høyrevelgere som sier de vil stemme på partiet er nå 63 prosent. Høyre øker blant både kvinner og menn og får mest frem i hovedstadsområdet. Partiet mister noen flere tidligere velgere til Ap og andelen tidligere høyrevelgere som sitter på gjerdet går ned.

Senterpartiet får 14,8 (- 0,2). 68 prosent av velgerne fra stortingsvalget sier de vil stemme på partiet, mens en av ti går til Arbeiderpartiet. Likevel henter Senterpartiet likevel langt flere tidligere ap-velgere tilbake. Men netto er velgergevinsten nå bare 37.000, det er lavere enn tidligere i valgkampen.

Fremskrittspartiet får 7,5 (- 0,9). Partiet har langt lavere andel lojale velgere enn de flere av de andre stortingspartiene og mister flest velgere til Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og bomlistene. Frps oppslutning øker blant menn og går ned blant kvinner.

De Grønne får 7,3 (- 0,9). Partiet henter flest velgere fra Venstre, Arbeiderpartiet og SV. Oppslutningen er nesten fem ganger så høy blant velgere under 30 som den er blant de eldste velgerne.

  • SV får 6,1 (- 0,9).Partiet mister flest velgere til De Grønne og Rødt.
  • Rødt får 4,3 (- 0,7). Partiet henter flest velgere fra SV.
  • Bomlistene får 3,5 (+ 0,2). De henter flest fra Høyre og Frp.
  • KrF får 3,8 (+ 0,4). Andelen lojale velgere øker. Hver sjette velger fra forrige stortingsvalg sier de vil stemme Senterpartiet

Om målingen

Målingen er laget av Kantar for TV 2 i tidsrommet 27. - 30. august. 1399 personer er intervjuet. 76,5 prosent oppgir partipreferanse (+ 1,8 fra onsdag). Feilmarginen er +/- 1,1 - 2,0 prosentpoeng.