noen betaler 4000,- kroner i måneden:

På denne skolen går barna gratis på SFO

Det koster mellom 0 og 4000 kroner i måneden å gå på SFO i Norge. Ved Lilleby skole i Trondheim begynte nesten alle barna på SFO da tilbudet ble gratis.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I snart fire år har Lilleby skole i Trondheim vært med i et statlig prøveprosjekt der barna på 1-4. trinn får gratis deltidsplass, 10 timer i uken ved SFO.

Se mer om denne saken i Valgstudio på TV 2 mandag klokken 21.15.

SFO-plass ellers i kommunen koster 1903 kroner for 12 timer per uke eller 2838 kroner for heltidsplass.

– Dette har absolutt vært positivt for våre elever. Tidligere var det enkelte av de mest sårbare barna som risikerte å miste plassen på grunn av manglende betaling, men nå er de bekymringene borte. Nå kan alle delta og nå går alle på SFO, sier Ragnhild Skjevik, rektor ved Lilleby Skole, til TV 2.

98 prosent

Skolen, som ligger midt i Trondheim, har elever med familier fra 20 ulike land. Etter at de fikk gratistilbudet har oppmøtet gått fra 87 til 98 prosent.

I år er det kun 1 av 117 barn ved skolen som ikke går på SFO.

– Effekten har vært at mange lærer norsk bedre og at det utjevner forskjellene, sier Skjevik.

– Å beherske norsk språk vil kunne åpne opp noen dører og gi deg flere muligheter senere i livet. Barna får også mer tid til å øve på å sosiale relasjoner og lek med andre barn, som er viktig for å være en del av fellesskapet, sier hun.

Rektoren forteller at målet for prosjektet var en høyere deltagelse i SFO for barn med lav sosioøkonomisk status eller minoritetsspråklig bakgrunn.

GIR LIKE MULIGHETER: Rektor ved Lilleby skole Ranghild Skjevik forteller at nå går 116 av 117 barn på SFO.
GIR LIKE MULIGHETER: Rektor ved Lilleby skole Ranghild Skjevik forteller at nå går 116 av 117 barn på SFO. Foto: Privat

– Det er et snitt på 97 prosent deltagelse på prosjektskolene i Trondheim. Derav kan man trekke noen slutninger om at gratis SFO fremmer sosial utjevning og gir alle barn muligheter, uansett bakgrunn og økonomi.

– Vi har valgt å legge det meste av innholdet til kjernetiden når alle er der. Da er det fokus på læringsfremmende aktiviteter. Vi mener at det er viktig med kvalitet i tilbudet og har gode erfaringer med dette, sier Skjevik.

En fulltidsplass ved Lilleby skole koster nå 1450 kr.

Gratis SFO-prosjektet

  • Trondheim er en av flere byer i Norge som er med i et prøveprosjekt for gratis kjernetid på SFO.
  • Målsetting: styrke deltakelsen, språkutvikling og relasjoner
  • Finansiering: 5 millioner fra Utdanningsdirektoratet og kommunale midler.
  • Effekter: 97 % deltakelse, uansett bakgrunn og økonomi. Integrering og kulturprosjekt. Skolene fikk mer forutsigbar økonomi til å kunne rekruttere mer personale. Kilde: Gratis kjernetid i SFO-Trondheim

Prisen varierer

I 2018 evaluerte Utdanningsdirektoratet SFO i Norge. De fant at prisene varierer fra 0 til 4070 kroner. De fleste SFO-er koster mellom 1500 til 3000 kroner. Hele 71 prosent av norske kommuner har ulike moderasjonsordninger for SFO, for eksempel søskenmoderasjon.

I rapporten står det også at ordninger med gratis deltidsplass, som på Lilleby skole, så langt har resultert i en økning i SFO-deltakelse.

«Det finnes imidlertid lite systematisk kunnskap om hvilken effekt SFO har på minoritetsspråklige deltakeres integrering, språkkunnskaper og læring, og om hvordan SFO brukes aktivt som en inkluderingsarena», heter det videre.

I rapporten peker også forskerne på at det er stor variasjon i tilbudet barna får på SFO, som varierer fra klare pedagogiske planer til oppbevaringsplass under tilsyn.

Høyre vil ikke love gratisordning

Flere politiske partier går til valg på gratis SFO denne høsten.

– Vi vil ikke at noen barn skal stå på utsida av gjerdet og se klassekameratene gå inn på SFO. Vi vil at alle barn skal få være en del av fellesskapet og delta på de samme aktivitetene som de andre. Vi vil derfor innføre gratis SFO og starte med 1. klassingene, sier Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, Ap.

Se debatten mellom Ottervik og ordførerkandidat for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift:

Statsminister Erna Solberg (H) lanserte tidligere i valgkampen fem nye kvalitetskrav til SFO. Høyre vil at SFO skal få bedre kvalitet og bli billigere, men lover ikke gratis SFO.

– Det viktige for oss er at vi skal sørge for lavere betaling og sikre reduksjonsordninger framover. Det har vi sagt at vi må gjøre, og det må kommunene også gjøre, sa Solberg til TV 2 i forrige uke.

– Jeg mener at modellen vi har hatt også i barnehage, hvor vi har gitt lavere betaling for dem med lavere inntekt, kan være en god modell, sa Solberg.