Dette er redskap som fiskere har mistet på sjøen. Flere av snøkrabbeteinen har ligget på havets bunn i over to år.

Selv om redskapet er tapt for fiskerne, er utstyret intakt og har stått å drevet fiske i flere år.

– Disse snøkrabbeteinen driver fortsatt med spøkelsesfiske, samtidig som det er marin forsøpling av havet, sier Gjermund Langedal, seniorrådgiver og toktleder i Fiskeridirektoratet.

Uetisk fiske

– De vi ser er både dårlig ressursforvaltning og uetisk fiske, sier Langedal.

Akkurat nå er han ombord på opprenskningsfartøyet "Liafjord" for å ta opp redskap som er blitt meldt tapt av kystflåten.

Han ser at flere snøkrabbeteiner er fulle av både levende og døde krabber.

– Tap av fiskeredskap skal meldes til Kystvaktsentralen, men det er også funnet flere lenker som ikke er blitt meldt tapt, sier Langedal.

Han vil allikevel skryte av den norske kystflåten.

– Det er veldig viktig å melde fra når man mister redskap, og den norske kystflåten er blitt veldig dyktige på å varsle fra om tapt redskap, men det er også mange umerket teiner, så her må nøringen skjerpe seg, sier Langedal.

Store mengder marin forsøpling

Det er en svært viktig jobb som nå gjøres.

Det er store mengder med marin søppel i havet. Samtidig er det ingen andre land som har slike opprydningsaksjoner som det Fiskeridirektoratet gjennomfører.

– Hva gjør dere med tauverket og snøkrabbeteinen dere får opp fra havet?

– Noe er ubrukelig og blir tatt på land som spesialavfall. Det teinene som er merket og i god stand, prøver vi å levere tilbake til eierne. Det er ingen løsninger i dag for håndtering av snøkrabbeteiner med tanke på gjenvinning, sier Langedal.

– Når det gjelder tauverket så har man god erfaring med tanke på gjenvinning, forteller toktlederen.

Tester nedbrytbare løsninger

Uttesting av nedbrytbare løsninger tilpasset sesongen i den norske snøkrabbefiske er godt i gang.

– Erfaringen fra dette toktet viser at det haster, Canada har en slik løsning, men har ikke en sammenlingbar sesong i fisket, sier Langedal.

Oppryddingsaksjonen er nå på plass øst for Nordkapp, hvor opprenskning etter tapte fiskeredskaper fortsetter kystnært vestover. Deretter vil arbeidet foregår fra blåkveitefeltet i nord og sørover til Ålesund.