På nye biler blir stadig flere funksjoner lagt til skjermen i midtkonsollen. Dermed risikerer man også å ta oppmerksomheten bort fra veien når disse brukes. Volvo (bildet over) er en av produsentene som går for denne løsningen.
På nye biler blir stadig flere funksjoner lagt til skjermen i midtkonsollen. Dermed risikerer man også å ta oppmerksomheten bort fra veien når disse brukes. Volvo (bildet over) er en av produsentene som går for denne løsningen.

Advarer mot utstyr som kommer i stadig flere biler

Her er det lett å miste fokus.

De siste årene har det skjedd svært mye på utstyrsfronten i nye biler.

Ny teknologi innføres – for å gjøre bilturene enklere, smartere og ikke minst tryggere.

I dag har de aller fleste nybiler én eller flere infotainmentskjermer, hvor man betjener alt fra klimaanlegg til radio og annen kommunikasjon.

Flere bilprodusenter har valgt å fjerne en rekke tradisjonelle knapper og brytere, her må man trykke på skjermen for å få gjort det man skal.

Fått lite oppmerksomhet

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring, svarer 62 prosent at de som sjåfør i bil har satt på musikk eller radio – eller byttet sang eller radiokanal mens de kjørte bil.

– Når du må se på en skjerm for å finne radioknappen, blir oppmerksomheten tatt bort fra veien. Dette er et problem som har fått lite oppmerksomhet, og som vi frykter vil bli større i tiden framover, sier Jan Harry Svendsen, informasjonssjef i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

I undersøkelsen svarer 28 prosent at de har satt på kartleseren eller sjekket kartet, 25 prosent har ringt eller svart på mobilen uten handsfree og 22 prosent har lest eller sendt SMS.

Denne skjermen bør du ha i bilen din

Tesla har virkelig flyttet grensene når det gjelder skjerm i bil. Senere har flere andre kommet etter.
Tesla har virkelig flyttet grensene når det gjelder skjerm i bil. Senere har flere andre kommet etter.

Risikerer å måtte betale selv

– Det er bekymringsfullt at så mange trykker på skjermer i bilen eller på mobilen mens de kjører. Det flytter fokuset bort fra veien og bilkjøringen og øker risikoen for å forårsake en trafikkulykke betydelig. Både bilføreren selv og andre kan komme til skade og de økonomiske konsekvensene kan også blir store, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Hvis en bilfører forårsaker en ulykke fordi han flytter fokuset bort fra bilkjøringen, kan forsikringen bli avkortet, og i grove tilfeller må bilføreren betale selv.

Nei – unge menn lever ikke farligst i trafikken

Rattet har blitt stadig mer avansert de siste årene. Herfra kan man styre mange funksjoner, slik at man slipper å trykke på skjermen i midtkonsollen. Det er en klart mer trafikksikker løsning.
Rattet har blitt stadig mer avansert de siste årene. Herfra kan man styre mange funksjoner, slik at man slipper å trykke på skjermen i midtkonsollen. Det er en klart mer trafikksikker løsning.

Verdt å risikere?

ATL er opptatt av å gjøre nye bilførere bevisste på hvor farlig det er å flytte oppmerksomheten bort fra veien. De fleste nye biler har knapper på rattet for å betjene radioen. ATL oppfordrer til å bruke disse knappene, og å stoppe dersom man må gjøre innstillinger som krever at man tar blikket vekk fra veien.

– Ferske sjåfører må spørre seg om det er verdt å risikere å bli involvert i en alvorlig ulykke fordi en skulle skifte radiokanal eller svare på en SMS. Vårt råd er å stoppe bilen på et trygt sted om man skal svare på en SMS eller bruke telefonen. Når man kjører skal fokuset være på trafikken og det å kjøre bil, sier informasjonssjef Jan Harry Svendsen.

Les mer om de nye reglene for mobilbruk i bil her.

Se video: Her tester vi det nye systemet du kan snakke til.