Forsvarssjefen mener forslaget om å endre tillitsmannsordningen er fremmet av Forsvaret. De tillitsvalgte mener dette brevet dokumenterer et politisk innspill fra Forsvarsdepartementet.
Forsvarssjefen mener forslaget om å endre tillitsmannsordningen er fremmet av Forsvaret. De tillitsvalgte mener dette brevet dokumenterer et politisk innspill fra Forsvarsdepartementet.

Her er dokumentet som skaper bråk i Forsvaret

LO-sekretær Are Tomasgard ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skrote forslaget om å endre tillitsmannsordningen. Tillitsvalgt i Hæren, major Pål Nygaard mener forslaget er et politisk bestillingsverk fra statsråden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som TV 2 har fortalt er tillitsmannsordningen i Forsvaret under debatt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har sagt opp en avtale som ble inngått i 2017, og dagens ordning med 29 lønnede tillitsvalgte i full stilling kan bli avviklet.

Tillitsvalgte sier til TV 2 at de vurderer dette som et rent politisk utspilI, men i et intervju med TV 2 i forbindelse med sjefsskiftet i Hæren sist mandag benektet Bruun-Hanssen at dette er et utspill fra departementet?

– Nei dette er kommet som en konsekvens av at ordningen har bestått over lang tid. Den er designet i en periode som nå ligger langt bak oss, og det er behov for å se på nye løsninger.

Sa forsvarssjefen til TV 2 i da. Men i et brev fra Forsvarsdepartementet til forsvarssjefens stab datert 10.august i fjor framgår det at reduksjon av ordningen med frikjøp av tillitsvalgte er et av fire sparetiltak som kan gjennomføres uten operative konsekvenser.

Politisk bestillingsverk

– Så dette er et politisk bestillingsverk som forsvarsjefen er satt til å forvalte, hevder Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norsk offisers- og spesialistforbund i Hæren.

– De tilbakemeldingene vi får fra medlemmer, ansatte og lokale arbeidsgivere er klare. Dette er hoderystende, sier Nygaard.

– Her er så vel forsvarets militære som politiske ledelse totalt i utakt med oppfatningen ute i forsvarets operative avdelinger.

Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fastholder at initiativet er tatt av Forsvaret selv, at en prosess er i gang og at han derfor ikke ønsker å kommentere denne saken ytterligere.

I en mail til TV 2 skriver forsvarssjefens talsperson Roar Wold at forsvaret nå er i en prosess med tjenestemannsorganisasjonene om en fremtidig løsning. Vi ønsker å komme frem til en best mulig løsning for både forsvaret og forsvarets ansatte. Vi tror vi best oppnår det gjennom en prosess som foregår mellom forsvaret og organisasjonene, og ikke i media, sier skriver han.

LO ber Bakke-Jensen gripe inn

LO-ledelsen ber nå forsvarsministeren om å engasjere seg. Sekretær Are Tomasgard i det valgte lederskap sier til TV 2 at forslaget om å avvikle dagens tillitsmannsordningen i forsvaret er et angrep på den norske samarbeidsmodellen.

– Det å avvikle denne ordningen der vi har fulltids tillitsvalgte med deltidsansatte, det er å avvikle den kritiske debatten som vi trenger å ha i forsvaret. Statsråden sitter med det endelige ansvar dersom ordningen avvikles.

Opposisjonen krever svar

Etter at TV 2 tirsdag fortalte om tillitsvalgttvisten i Forsvaret har en rekke politikere varslet spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen. Blant dem Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, Sps Liv Signe Navarsete og Rødts Bjørnar Moxnes. Han liker forslaget å å endre tillitsvalgtordningen dårlig.

– Vi trenger frikjøpte tillitsvalgte som tør å tale ledelsen og regjeringa midt imot. Det er ekstremt viktig at ikke regjeringa nå struper den lille tilgangen som folket og Stortinget har til informasjon om situasjonen i Forsvaret, som ikke har vært sila og sminka av regjeringas kommunikasjonsrådgivere for å tåkelegge og skjønnmale, sier han til TV2.

Bakke-Jensen må skrote forslaget

LO-sekretær Are Tomasgard varsler at de vurderer nettopp forsvarsministrer Frank Bakke-Jensen som rett adressat for spørsmål om tillitsmannskonflikten.

– Når forsvarsministeren til stadighet uttaler at en er positiv til den norske samarbeidsmodellen, så har han her en unik anledning til å vise det ved å skrote hele forslaget som forsvarssjefen har lagt fram, sier han.