DØMT: Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, ble dømt til ni måneders fengsel. Foto: Meek, Tore/ NTB scanpix
DØMT: Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, ble dømt til ni måneders fengsel. Foto: Meek, Tore/ NTB scanpix

Ni måneders fengsel for Veireno-sjefen – VT Gruppen slipper å betale millionbot

Tidligere daglig leder i Veireno, Jonny Enger, er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel. Samtidig slipper VT Gruppen å betale bot.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere daglig leder i Veireno, Jonny Enger, er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel. Samtidig slipper VT Gruppen å betale bot.

I Oslo tingrett ble Enger dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og VT Gruppen ble dømt til å betale en bot på 4,5 millioner kroner.

De fleste tiltalepostene gjaldt mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

To av tiltalepostene ble avvist for både Enger og Veireno AS, da de ikke oppfylte lovens krav til utforming av tiltalebeslutninger. Lagmannsretten fant Enger skyldig i de andre tiltalepostene.

Reduksjon

Retten kom til at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter for Oslo-prosjektet, og at straffen i utgangspunktet var fengsel i ett år. Men siden det hadde gått lang tid siden de straffbare overtredelsene i Vestfold, førte det til en reduksjon i straffen.

Det er også tillagt vekt at Enger erkjente straffskyld i lagmannsretten. Et flertall på seks dommere kom til at han skulle dømmes til fengsel i ni måneder, mens én dommer mente at straffen burde være fengsel i seks måneder.

VT-gruppen slipper bot

Veireno AS var også tiltalt. Da selskapet ble slått konkurs i 2017, var spørsmålet om morselskapet VT Gruppen kunne dømmes til foretaksstraff.

Lagmannsretten frifant gruppen for samtlige tiltaleposter. Retten bemerker at det med tanke på det strenge beviskravet i straffesaker, ikke kunne legges til grunn at de forholdene tiltalen gjaldt, ble begått på vegne av VT Gruppen.

30.000 klager

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp.

I februar 2017 ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten.

Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.