Forsvaret vil kvitte seg med Pål og 28 andre tillitsvalgte

Hærsjefen takket for seg med å rose frittalende tillitsvalgte for å ha meningers mot. Nå vil Forsvaret ikke lenger ha fulltidstillitsvalgte som Pål Nygaard (56).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag ble generalmajor Odin Johannessen takket av etter fire år som sjef for Hæren. Selv takket han sitt befal og sine offiserer som gjennom sine forsvarslønnede tillitsvalgte i full stilling med mot har engasjert seg i forsvarsdebatten, og ikke minst gått hardt ut mot politiske prioriteringer.

– Med mot henger også integritet. Da kan man ikke si at det går bra, når det kanskje slettes ikke gjør det. Bare for å blidgjøre, eller å tro at man blidgjøre de som sitter over, sier den avtroppende hærsjefen til TV 2.

Nå vil Forsvaret erstatte den såkalte frikjøpsordningen av tillitsvalgte med et nytt system.

– Et system hvor vi legger oss på det samme som det er i resten av staten. Det vil si at tillitsvalgte vil få anledning til å bruke tid til å forberede sine saker og representere de ansatte på en god måte, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Et lite klokt forslag, hevder Norges offisers- og spesialistforbunds leder Torbjørn Bongo. Han frykter at det Bruun-Hanssen nå vil innføre i Forsvaret skal bre seg til resten av norsk arbeidsliv.

– Dette er en viktig sak for oss, en viktig sak for de ansatte og også for hele det norske samfunnet. At vi bevarer det som har gitt oss en vinneroppskrift.

Vil gi lavere takhøyde

Pål Nygaard er frikjøpt og frittalende hovedtillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) i Hæren. En av 29 tillitsvalgte som er på forsvarets lønningsliste for å ivareta interessene til de drøyt 13 000 militært ansatte.

– Tror du en offiser i tjeneste som samtidig er tillitsvalgt, vil kunne gjøre samme jobb?

– Det er alltid et dilemma hvis du før lunsj står i en ansattsituasjon, og etter lunsj skal tale Paven rett i mot, for å si det sånn. Det er ei utfordring. Jeg tror faktisk at takhøyden med det her blir betydelig lavere, sier Nygaard.

Han ble kjent med prosessen i fjor, og endringen forutsettes gjennomført i løpet av 2020. Forsvarssjefen redegjør for bakgrunnen på spørsmål fra TV 2.

– Er dette kommet som et utspill fra departementet?

– Nei, dette er kommet som en konsekvens av at ordningen har bestått over lang tid. Den er designet i en periode som nå ligger langt bak oss, og det er behov for å se på nye løsninger, sier han.

Pål Nygaard mener forsvarets ansatte nå blir fratatt en mulighet til å bidra med egen kunnskap i den offentlige debatten.

Folk har rett til kunnskap

– Folk har rett til å bli tilført kunnskap som ikke er formidlet for å tilsløre virkeligheten. Den norske befolkning har behov for å vite hva som er status, sier han.

Avtroppende hærsjef Odin Johannessen mener Forsvaret må tilstrebe meningsbrytninger og intern debatt, og at den trygghet det gir er en forutsetning for å ha meningers mot.

– Frittalende tillitsvalgte må vi også ha rom for?

– Ja, absolutt. Vårt yrke er å forsvare demokratiet, vårt yrke er nettopp å forsvare at det finnes utrolig mange stemmer som må høres. Så må vi som sjefer til slutt avbalansere alt når vi skal treffe vår beslutning.