ULIKE REGLER: På denne tomta fikk ikke den forrige eieren bygge noe som helst. Nå er det kommunen som eier tomta, de ga seg selv dispensasjon til å bygge midlertidige boliger her.
ULIKE REGLER: På denne tomta fikk ikke den forrige eieren bygge noe som helst. Nå er det kommunen som eier tomta, de ga seg selv dispensasjon til å bygge midlertidige boliger her. Foto: Karl Braanaas/Budstikka

Kommunen nektet eier å bygge – kjøpte tomten billig og bygde selv

– Kommunen har her gitt dispensasjon til seg selv, som de færreste andre hadde fått, innrømmer reguleringssjefen i Bærum.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere år forsøkte Skaaret Holding AS å få dispensasjon fra Bærum kommune, for utnyttelse av en 6,3 mål stor tomt på Skui. Men uansett hva de søkte om fikk de avslag gang på gang, da tomten ligger i en byggeforbudssone hvor det er regulert for grøntareal.

Tomten fremsto da som verdiløs for Skaaret Holding. De solgte den derfor til Bærum kommune for bare 1,1 millioner.

– Kommunen var svært tydelig på at vi knapt kunne bruke tomten til noe som helst, sier daglig leder Per Ottar Skaaret i Skaaret Eiendom til TV 2.

Ikke lenge etter at kommunen hadde kjøpt tomten, fikk pipen en annen lyd.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

– Bukken og havresekken

Få uker etter tomtekjøpet ga Bærum kommune seg selv dispensasjon til å sette opp midlertidige boliger på tomten. Boligene brukes i dag blant annet som bosted for rusavhengige.

Skaaret fikk hakeslepp og trodde knapt det han så, da han kjørte forbi tomten på Skui og oppdaget at det ble satt opp boliger der.

– Dette er fullstendig som bukken og havresekken. Det er en snedig måte for kommunen å tilegne seg en tomt på 6,3 mål på en billig måte, sier Skaaret og sukker oppgitt.

Dersom Skaaret hadde visst at tomten kunne brukes til boliger, ville han ha solgt den for en helt annen pris.

– Vi trodde kommunen kjøpte tomten for å sikre den til naturområde. Hadde vi visst at den ville blitt benytet til boligformål, ville prisen trolig vært langt høyere, sier Skaaret.

Ikke godkjent for boliger

Reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune sier at han tar til etterretning at Per Ottar Skaaret er oppgitt over kommunens håndtering av denne saken.

BEKREFTER: Reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune bekrefter at de har gitt seg selv dispensasjon.
BEKREFTER: Reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune bekrefter at de har gitt seg selv dispensasjon. Foto: Elena Garm

– Det stemmer at dette er en tomt som er regulert til grøntareal og ikke er godkjent til boliger. Men i en kommune som Bærum sliter vi skikkelig med å bosette de menneskene som har det verst i samfunnet vårt – rusavhengige og mennesker med veldig dårlig boevne. Vi hadde vært på utkikk etter en tomt til dette formålet lenge, da denne tomten dukket opp, sier Seberg til TV 2.

– Nærmest en nødsituasjon

Reguleringssjefen forteller at det var samfunnsmessige hensyn som var de mest tungtveiende i denne saken, og derfor ble det gitt dispensasjon til å sette opp midlertidige boliger her.

Seberg sier at kommunens administrasjon tillot en dispensasjon til midlertidige boliger i fem år, men da det kom inn en klage fra en nabo på vedtaket ble dispensasjonen omgjort til tre år.

– Dette er mennesker som de færreste vil ha i sitt nabolag. Da denne tomten ble kjøpt, ble det gitt dispensasjon til midlertidige boliger her, selv om den ikke er godkjent til det formålet. Kommunen har her gitt dispensasjon til seg selv som de færreste andre får. Men dette var så prekært, da det er boliger til folk som det er veldig krevende å bosette. Det var nærmest en nødsituasjon, sier Seberg.

Bærum kommune mener de har opptrådt plettfritt i denne saken.

Enhetssjef Liv B. Hansteen for bolig i Bærum sier at kommunen ikke forsøkte å legge skjul på hva eiendommen skulle brukes til da avtalen ble inngått.

Hun sier at det var hun som ringte Skaaret og spurte om kommunen kunne kjøpe den aktuelle tomten. Hun mener det bør ha vært opplagt at eiendommen ble kjøpt til boligformål.

– Da jeg var i kontakt med Skaaret Eiendom, som er en profesjonell eiendomsaktør, opplyste jeg at formålet med å kjøpe tomten var naturvern og midlertidige brakker, sier Hansteen til TV 2.

Prinsippsak

Skaaret skjønner at tomten er blitt brukt til et godt formål, men det er prinsippet han irriterer seg over.

– Jeg forstår ikke at at det skal være forskjell på å gi en dispensasjon til oss og til kommunen selv. Dersom et privat firma, som driver med omsorgsarbeid, hadde søkt om den samme dispensasjonen, tror jeg de hadde fått avslag. Jeg mener kommunen her har tatt loven helt i egne hender, sier Skaaret.

Skaaret Eiendom har sendt en skriftlig klage til Bærum kommune om håndteringen av denne saken, uten at de har fått svar.