Rasende Sylvi Listhaug: – Vindmøller er svineri

HARAMSØYA (TV 2): På rusletur i vakker norsk kystnatur, raser Sylvi Listhaug mot utbygging av vindkraft både til lands og til vanns.

– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sier Listhaug til TV 2.

1. nestlederen i Fremskrittspartiet har tatt turen til Haramsøya på Sunnmørskysten for å vise sin avsky mot vindkraft, og støtte lokalbefolkningen i kampen mot utbygging av 150 meter høye vindturbiner på toppen av øya.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å få stanset utbyggingen av de ni vindmøllene her ute. Vi har et så vakkert land å ta vare på og da synes jeg ikke at man skal sette opp disse hvite monsterne. Når vi i tillegg ikke trenger strømmen, så er det i hvert fall ingen grunn til å gjøre det, slår Listhaug fast.

Hav-nei

Men Frp-toppen nøyer seg ikke med å ta et nådeløst oppgjør mot vindkraft på land. Hun vil heller ikke ha utbygging til havs.

– Nei, det vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten, mener Listhaug.

– Men så sent som torsdag bidro din egen regjering med 2,3 milliarder kroner til utbygging av verdens største vindkraftpark til havs. Er du uenig med regjeringspartnerne?

NEI: Sylvi Listhaug vil heller ikke ha utbygging av vindkraft til havs. Foto: Arne Rovick/TV 2.
NEI: Sylvi Listhaug vil heller ikke ha utbygging av vindkraft til havs. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det man der gjør er å legge til rette for Norge kan bidra til å utvikle teknologi til bruk i land der de faktisk har behov for vindmøller til havs. Men jeg mener at Norge ikke skal satse på dette nasjonalt, verken til havs eller på land. Dette er ikke lønnsomt, og ser det som uaktuelt å brette vindmøllene ut over landet og havet vårt, sier Listhaug.

– Men er det ikke fremtidsrettet å bygge ut vindkraft til lands og til vanns?

– Nei, jeg mener ikke det. Vi trenger det ikke, fordi vi har et potensial innenfor vannkraft til å utnytte den ressursen ennå bedre. Da mener jeg at det ikke er nødvendig å sette opp disse hvite monstrene rundt om i landet, sier Listhaug til TV 2.

Isfrykt

Statsråden blir tatt godt i mot av vindkraftmotstanderne ute på sunnmørskysten. Nå setter de sin lit til at Frp får stanset konsesjonen til utbygging, som ble gitt allerede i 2009.

– Mange føler på at planene er et overgrep mot naturen og mot folk her ute. Så kommer turbinene bare 500 meter fra nærmeste hus og det er etter vår mening ikke plass til turbinene oppe på fjellet, sier Knut Hallvard Ulla.

ENIG: Knut Hallvard Ulla er glad for støtten fra Sylvi Listhaug i kampen mot vindkraftverk på Haramsøya i Møre og Romsdal. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
ENIG: Knut Hallvard Ulla er glad for støtten fra Sylvi Listhaug i kampen mot vindkraftverk på Haramsøya i Møre og Romsdal. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Han er faktisk redd for isklumper fra turbinene.

– Det er et problem som ikke har blitt fokusert på. Isklumper på opptil 60 kilo kan bli kastet hele sju hundre meter og jeg er redd for både de som bor her og bussene som kjører forbi, sier Ulla.

– Er det folk her ute som støtter planene?

– Det er noen grunneiere som vil ha vindkraft, og det er fordi de har fordeler av det, sier Ulla.

Detaljplanen for utbyggingen er nå inne til behandling i NVE. Listhaug vil gjøre alt hun kan for å få stoppet utbyggingen.

– Avgjørelsen blir sikkert anket inn til departementet og da kan jeg i hvert fall love at mange politikere i Fremskrittspartiet aktivt kommer til å påvirke at vår statsråd tar inn over seg de innvendinger som kommer i saken, sier Listhaug.