åshild (35) kjemper mot vindmøllene:

– Ren og skjær galskap å ødelegge naturen vår

AURE (TV 2): Innbyggerne i Aure skal på valgdagen stemme over vindkraftutbygging i kommunen. – Et sjansespill for å gi mer penger i kommunekassa, mener bonden Åshild Torset.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hun flyttet for en stund siden tilbake til hjembygda Aure i Møre og Romsdal og tok over familiegården.

Nå er hun bekymret for at fremtiden trues av vindmøller.

– Vårt fortrinn er mye og uberørt natur. Ødelegger vi dette med store industriområder på fjellene våre, mister vi fortrinnet vårt, sier hun til TV 2.

Selskapet Njordr har søkt konsesjon om å bygge ut et vindkraftverk på Skardsøya i Aure kommune. I et avtaleutkast planlegges det 19 turbiner (6 MW) i et område på 5 km2. Aure er en kystkommune på Nordmøre med 3500 innbyggere, som også er en populær hyttekommune.

– Jeg hadde kanskje ikke endt opp i bygda hvis det var kraftverk her, og det tror jeg gjelder mange av tilbakeflytterne også. Det er ren og skjær galskap dette, mener Torset.

Skal ha folkeavstemning

Aure kommune er i diskusjon med utbyggeren, men nå har man bestemt at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning om vindkraftutbyggingen. Innbyggerne skal på valgdagen 9. september kunne stemme om Aure kommune skal si ja eller nei til vindkraft.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennom kravet om folkeavstemning. Men vi vet jo ikke hvordan dette vil gå, sier Torset

FOLKEAKSJON MOT VINDKRAFT I AURE: Åshild Torset og hennes medaksjonister vil ikke ha 19 vindmøller på Skardsøya. Foto: Privat
FOLKEAKSJON MOT VINDKRAFT I AURE: Åshild Torset og hennes medaksjonister vil ikke ha 19 vindmøller på Skardsøya. Foto: Privat

Sammen med gruppa Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure, har 35-åringen hatt stands og støttemarsjer for å få oppmerksomhet rundt saken.

I avtaleutkastet som ligger på vent mellom kommunen og Njordr diskuteres det økonomisk kompensasjon til kommunen på rundt 9-10 millioner årlig, alt etter hvor mye kraft som produseres, og rundt 10 millioner kroner i såkalte avbøtende tiltak.

– Det er et sjansespill for å gi mer penger til kommunekassa, for vi vet ikke hvordan dette vil slå ut i forhold til bolyst, hyttenæring eller turismen i kommunen, sier Torset.

– Kan gi oss gode inntekter

Ordfører i Aure, Ingunn Golmen (Sp), ser frem til å få innbyggernes syn på vindkraft gjennom folkeavstemningen.

– Jeg aner ikke hvordan dette kommer til å gå, men det er viktig at folk får komme med sin mening, sier hun.

Golmen har foreløpig ikke bestemt seg for om hun er for eller i mot utbyggingen.

– Jeg er tvilende både for og i mot. Det kan gi oss gode inntekter som kommunen har bruk for, men jeg synes jo også det er et veldig dominerende inngrep i sårbar uberørt natur, sier Golmen til TV 2.

Torsdag har kommunen innkalt til folkemøte der både utbyggerselskapet, aksjonistgrupper og ordførere fra kommuner med og uten vindkraft skal tale.

– Vi trenger å høre erfaringer fra andre på godt og vondt, sier Golmen.

Se TV 2s besøk på folkemøtet i Aure her:

Bare én kommune overkjørt

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har mange konsesjonssøknader om vindkraft til behandling, men alle er satt på vent til den nasjonale rammen for vindkraft er fastsatt av politiske myndigheter.

NVE pekte i april på 13 områder som er egnet for utbygging, og denne rammen er nå på høring.

NVE sier de har stor fokus på at kommunene er med på laget når det legges nye planer.

– Det er ingen tvil om at kommunene er vår viktigste samarbeidspartner. Akkurat nå har vi satt stopp for all behandling av konsesjonssaker og bruker tiden vår på informasjonsmøter rundt om i landet, sier seksjonsleder for vindkraft i NVE, Arne Olsen.

I saker der kommuner har vært imot vindkraftanlegg er det bare én kommune som har blitt overkjørt av staten.

– Det er fem kommuner som har vunnet frem i alle saker med ett unntak, Tromsø kommune. I praksis betyr dette at kommunene har hatt en slags uformell vetorett, sier Olsen til TV 2.

Håper innbyggerne får bestemme

Ordfører Golmen i Aure kommune sier hun kjenner til den uformelle vetoretten som har vokst fram i disse sakene.

– Jeg er naturligvis godt kjent med at både NVE og OED legger stor vekt på kommunens innstilling til utbygging, og at de sjelden går imot kommunes vedtak. Jeg vil tro at den blir lagt stor vekt på når Aure kommune skal gi sin høringsinnstilling til vindkraftprosjektet på Skardsøya, sier hun.

Åshild Torset håper også at man hører på innbyggere.

– Håper er at folkeavstemning og resultatet der må bli vektlagt i den videre prosessen, sier hun til TV 2.

Se mer om denne saken i Valgstudio på TV 2 torsdag klokken 21.15.