DELTID: Mange studenter har vikarjobb på siden for å kunne variere arbeidsmengden.
DELTID: Mange studenter har vikarjobb på siden for å kunne variere arbeidsmengden. Foto: AP Photo

Antall vikarjobber har økt med 34 prosent på tre år

Det økende antallet kan ses på som et positivt økonomisk tegn, mener SSB.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny forskningsartikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en betydelig økning i antall vikarjobber i Norge.

Fra 2015 til 2018 har tallet økt fra 47.000 til 63.000. Dette utgjør 34 prosent. Antall jobber i andre næringer har økt 4 prosent.

– Etter finanskrisen og fall i oljepris gikk antall vikarjobber ned, fordi bedriftene startet med å kutte ned på vikarer, sier seniorrådgiver i SSB, Helge Næsheim.

Det økende antallet vikarjobber kan derfor ses på som et positivt økonomisk tegn.

Veien til fast jobb

– Vikarbransjen er særlig for folk som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang, sier Næsheim.

Det er vanligere å bevege seg fra arbeidsledighet til vikarbyråer enn å bevege seg motsatt vei, det vil si at vikarbyråer brukes som et slags springbrett til fast jobb.

I noen yrker er veien fra vikarjobb til fast jobb kortere enn andre. Ifølge Næsheim er bygg og anlegg, varehandel, industri, og helse og sosial blant disse.

– I snitt er folk vikarer i ett år før de går over i fast jobb, sier han.

FORSKNING: Seniorrådgiver i SSB, Helge Næsheim, presenterer resultatene.
FORSKNING: Seniorrådgiver i SSB, Helge Næsheim, presenterer resultatene.

Todeling i byråene

Forskningsartikkelen tyder på at det finnes en todeling av de sysselsatte i vikarbyråene, med ulik motivasjon for å jobbe der.

– Vi ser at innvandrere er sterkt overrepresentert. De utgjør 32 prosent i vikarbransjen, mens i andre næringer er snittet 16 prosent, sier Næsheim. Denne gruppen trekker opp gjennomsnittsalderen.

I vikarbyråene er det en høyere andel med utdanning på lavere nivå (barne- og ungdomsskole, og videregående) og en lavere andel med utdanning på universitets- og høyskolenivå. Men i vikarbransjen er det flere sysselsatte som er under utdanning, enn i andre næringer.

– Mange studenter synes det er greit å ha en jobb hvor de ikke er forpliktet til en konstant mengde over tid, slik at de kan variere arbeidsmengden, sier Næsheim.