VIL GJØRE SYKKEL-LIVET ENKLERE: Oslo bør følge etter andre europeiske storbyer og la syklister svinge til høyre på rødt, mener Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV. Foto: Tommy Storhaug/Lars Barth-Heyerdahl, TV 2
VIL GJØRE SYKKEL-LIVET ENKLERE: Oslo bør følge etter andre europeiske storbyer og la syklister svinge til høyre på rødt, mener Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV. Foto: Tommy Storhaug/Lars Barth-Heyerdahl, TV 2

SV vil forandre sykkel-reglene

Tiltaket vil gjøre det enklere og mer effektivt å sykle i Oslo, mener lederen for SV i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SV tar nå til orde for at Oslo følger etter andre europeiske storbyer og lar syklister sykle på rødt hvis de skal til høyre.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og 2. kandidat til bystyret, mener tiltaket bør prøves ut i utvalgte lyskryss så snart som mulig. Hun viser til at mange lyskryss er så dårlig tilrettelagt for syklister at det truer sikkerheten.

– Jeg er en av mange som sykler med hjertet i halsen når jeg må krysse tungt trafikkerte gater i kryss hvor syklistene er nedprioritert. I enhver kollisjon med bil er det syklisten som rammes, og det forplikter oss når vi skal planlegge trafikken, særlig i lyskryss, sier Holmås Eidsvoll.

Sykkelkultur

I første omgang ønsker SV å teste ut lovlig høyresving på rødt i lyskryss, hvor det er sykkelfelt i begge retninger. I slike kryss vil ikke syklisten komme i konflikt med kryssende motorisert trafikk.

Både i Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland og Paris får syklister i ulik grad lov til å kjøre på rødt.

– Dette er land med en mer utbredt sykkelkultur enn vi har i Norge. Vi har en vei å gå i Oslo og i Norge. Vi er ikke vant til at folk sykler og at syklister har egne trafikkregler, sier Holmås Eidsvoll.

Jobb-sykling

Et slikt tiltak vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for syklister, mener SV. I tillegg kan man forebygge regelbrudd – at færre sykler på rødt selv om det er forbudt.

– Jeg forsvarer ikke kjøring på rødt lys i dag. Det at syklister bryter trafikkreglene er ikke ok, men regler som i større grad er tilpasset syklister, gjør det enklere å ferdes i trafikken og tryggere både for fotgjengere, syklister og bilister, mener Holmås Eidsvoll, og fortsetter:

– Elsykler er blitt stadig mer vanlig, og særlig i mellomstore og store byer er elsykler et godt alternativ for mange som skal til og fra jobb. Da trenger vi mer tilrettelegging.

Å åpne for å svinge til høyre på rødt lys er bare ett av flere tiltak SV i Oslo ønsker å innføre. I tillegg foreslår partiet:

  • «Før-grønt» for syklister – at syklister får grønt lys noen sekunder før bilistene for å gi dem et forsprang på bilene.
  • Flere lyskryss med egne lys for syklister.
  • Lyskryss der lyset som hovedregel er grønt for syklister og fotgjengere, mens biler må stoppe og vente.
  • Sensorer i lyskryss som registrerer syklister og ikke bare biler. Mange syklister opplever at lyset ikke skifter til grønt fordi sensorene i veien ikke registrerer at en syklist står der.

Vurderes av Samferdselsdepartementet

For å kunne gjennomføre en prøveordning med høyresving på rødt lys, må det lages nye skilt som ikke finnes per i dag. SV har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om dette, og statsråd Jon Georg Dale uttaler i et svar at departementet er i gang med å se på en slik endring i skiltforskriften.

«Sammen med Vegdirektoratet skal Samferdselsdepartementet nå vurdere om det er formålstjenlig å innføre en slik regel i Norge», heter det i svaret.

– Det beste er om syklistene kan ha et eget lys i lyskryss. Da kan man ha grønt for syklister samtidig som det er rødt for bilene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.