SV vil forandre sykkel-reglene

VIL GJØRE SYKKEL-LIVET ENKLERE: Oslo bør følge etter andre europeiske storbyer og la syklister svinge til høyre på rødt, mener Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV. Foto: Tommy Storhaug/Lars Barth-Heyerdahl, TV 2
VIL GJØRE SYKKEL-LIVET ENKLERE: Oslo bør følge etter andre europeiske storbyer og la syklister svinge til høyre på rødt, mener Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV. Foto: Tommy Storhaug/Lars Barth-Heyerdahl, TV 2
Tiltaket vil gjøre det enklere og mer effektivt å sykle i Oslo, mener lederen for SV i Oslo.

SV tar nå til orde for at Oslo følger etter andre europeiske storbyer og lar syklister sykle på rødt hvis de skal til høyre.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og 2. kandidat til bystyret, mener tiltaket bør prøves ut i utvalgte lyskryss så snart som mulig. Hun viser til at mange lyskryss er så dårlig tilrettelagt for syklister at det truer sikkerheten.

– Jeg er en av mange som sykler med hjertet i halsen når jeg må krysse tungt trafikkerte gater i kryss hvor syklistene er nedprioritert. I enhver kollisjon med bil er det syklisten som rammes, og det forplikter oss når vi skal planlegge trafikken, særlig i lyskryss, sier Holmås Eidsvoll.

Sykkelkultur

I første omgang ønsker SV å teste ut lovlig høyresving på rødt i lyskryss, hvor det er sykkelfelt i begge retninger. I slike kryss vil ikke syklisten komme i konflikt med kryssende motorisert trafikk.

Både i Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland og Paris får syklister i ulik grad lov til å kjøre på rødt.

– Dette er land med en mer utbredt sykkelkultur enn vi har i Norge. Vi har en vei å gå i Oslo og i Norge. Vi er ikke vant til at folk sykler og at syklister har egne trafikkregler, sier Holmås Eidsvoll.

Jobb-sykling

Et slikt tiltak vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for syklister, mener SV. I tillegg kan man forebygge regelbrudd – at færre sykler på rødt selv om det er forbudt.

– Jeg forsvarer ikke kjøring på rødt lys i dag. Det at syklister bryter trafikkreglene er ikke ok, men regler som i større grad er tilpasset syklister, gjør det enklere å ferdes i trafikken og tryggere både for fotgjengere, syklister og bilister, mener Holmås Eidsvoll, og fortsetter:

– Elsykler er blitt stadig mer vanlig, og særlig i mellomstore og store byer er elsykler et godt alternativ for mange som skal til og fra jobb. Da trenger vi mer tilrettelegging.

Å åpne for å svinge til høyre på rødt lys er bare ett av flere tiltak SV i Oslo ønsker å innføre. I tillegg foreslår partiet:

  • «Før-grønt» for syklister – at syklister får grønt lys noen sekunder før bilistene for å gi dem et forsprang på bilene.
  • Flere lyskryss med egne lys for syklister.
  • Lyskryss der lyset som hovedregel er grønt for syklister og fotgjengere, mens biler må stoppe og vente.
  • Sensorer i lyskryss som registrerer syklister og ikke bare biler. Mange syklister opplever at lyset ikke skifter til grønt fordi sensorene i veien ikke registrerer at en syklist står der.

Vurderes av Samferdselsdepartementet

For å kunne gjennomføre en prøveordning med høyresving på rødt lys, må det lages nye skilt som ikke finnes per i dag. SV har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om dette, og statsråd Jon Georg Dale uttaler i et svar at departementet er i gang med å se på en slik endring i skiltforskriften.

«Sammen med Vegdirektoratet skal Samferdselsdepartementet nå vurdere om det er formålstjenlig å innføre en slik regel i Norge», heter det i svaret.

– Det beste er om syklistene kan ha et eget lys i lyskryss. Da kan man ha grønt for syklister samtidig som det er rødt for bilene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook