Frykter skrantesyke – får skyte 6000 villrein

Kvotene for villreinjakta på Hardangervidda er satt til 6000 dyr. Det er nesten hele stammen. Dette vekker reaksjoner både blant forskere og jegere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er frykt for skrantesyken som har ført til de høye jaktkvotene på vidda.

Mattilsynet ønsker så raskt som mulig å få slått fast at den fryktede sykdommen ikke finnes.

Ved å sjekke prøver fra 1800 dyr i år, og ytterligere 400 til neste år, vil man kunne slå fast med 90 prosent sikkerhet at det ikke finnes skrantesyke på Hardangervidda.

Reaksjoner

For å klare å skaffe 1800 prøver i år er kvotene satt til 6000 reinsdyrbukker, som er 2,5 år eller eldre. Fellingsprosenten er nemlig under 30 prosent.

Flere forskere har reagert på de høye kvotene. De frykter at uttak av så mange bukker kan få konsekvenser for hele villreinstammen på Hardangervidda.

Professor i biologi, Eigil Reimers er en av forskerne som har reagert.

– Dette kunne vært ordnet med ordinær jakt over flere år. Det er unødvendig å skyte så mange bukker over så kort tid, sier Reimers til TV 2.

Han har sammen med fire kolleger skrevet brev til departementet, der de ber om at de høye kvotene revurderes. Her heter det:

«Undersøkelse av mulig skrantesyke på Hardangervidda burde i henhold til faglige betraktninger skjedd ved ordinær jakt over flere år, og ikke kun ved nedskyting av bukk over kort tid», skriver Reimers og fire andre forskere.

De frykter for levedyktigheten til en reinsdyrstamme der antallet bukker blir for lavt. Problemet er at parringstiden kan forsinkes, senere fødsel for kalvene og fare for at de møter vinteren på vidda med svekkede reserver og dårligere muligheter for å overleve. Forskerne frykter at kalvedødeligheten vil øke.

– Litt drastisk

Også reinsdyrjegere på vidda som TV 2 møter synes kvotene er for høye.

– Som ihuga reinsdyrjeger vil jeg jo jakte mest mulig, men de høye kvotene virker unødvendig, sier Eldar Rendalen, som akkurat har skutt årets første bukk.

– Det er litt drastisk, selv om fellingsprosenten blir lav, at vi skal skaffe 1800 prøver når det ikke engang er påvist skrantesyke på vidda. Og at dette skal gjøres i løpet av årets jakt, sier han.

De som organiserer jakta mener imidlertid at den er forsvarlig. Hans-Jørgen Jahren er sekretær for Øvre Numedal Fjellstyre og er selv på jakt på vidda. Han mener det er viktig å friskmelde villreinstammen, og at en kvote på 6000 må til for å kunne skaffe fram 1800 prøver.

– Vi får problemer med å levere 1800 prøver. Jegerne på vidda skyter på det meste bare en tredjedel av kvotene, som oftest langt færre. Men det er viktig at vi klarer målet. Vi følger derfor lojalt opp om fellingsvedtakene. Vi stoler på Veterinærinstituttets vurderinger som ligger bak Mattilsynets ønske om 1800 prøver i år. Det må vi jegere forsøke å få til, sier han til TV 2.

Ikke bekymret

Også medlem i Hardangervidda Villreinutvalg, Odd Gunnar Vikan, avdramatiserer de høye kvotene.

– Vi har hatt høyere kvoter tidligere her på Hardangervidda, sier han. Flokken tåler dette uttaket som har en høy andel bukk, og de som kritiserer kvotene har ikke satt seg inn i saken grundig nok, mener Vikan, som selv har en kvote på 11 dyr.

– Jeg er ikke bekymret for dette. Jeg stoler på de vurderingene som er gjort av myndighetene, sier han til TV 2.

Dersom jegerne ikke klarer å levere de 1800 prøvene, frykter de at Mattilsynet vil iverksette vinterjakt med helikopter og skutere. Flere mener frykten for statlig vinterjakt har gjort at organisasjonene som styrer jakta har blitt presset til å akseptere de høye kvotene.

Det står blant annet i vedtaket fra Villreinnemda på Hardangervidda at 6000 dyr «er en utenkelig kvote i en normalsituasjon der bestandsforvaltning skal ligge til grunn. Men i frykt for at Mattilsynet skal ta i bruk vinterjakt for å få inn nok CWD-prøver, så finner Villreinnemda det rett å støtte kvoteforslaget».

Også styreleder i Øvre Numedal Fjellstyre mener organisasjonene er presset til å godta kvotene.

– Vi har sett hvordan det ble i Nordfjella, der man i fjor tok ut hele stammen og det ble en mer konfronterende linje mot myndighetene. Her ble det gjennomført statlig felling og det ønsker vi ikke på Hardangervidda, sier Vebjørn Håvardsrud til TV 2.

– Så det er for å unngå at staten griper inn at dere godtar de høye kvotene?

– Ja, det er det, sier han.