STOR OPPGAVE: Statsminister Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
STOR OPPGAVE: Statsminister Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kilder til TV 2:

Her er milliardene som splitter regjeringen

Totalt har regjeringspartiene forhandlet om 21 milliarder kroner over ti år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kilder forteller til TV 2 at Venstres problem med skissen, er at de mener den legger til rette for mer biltrafikk i de store byene.

Siv Jensen slo i dag fast at de ikke vil forhandle mer.

Trine Skei Grande sier til TV 2 at «Siv Jensen ikke dikterer avtaler alene», og får støtte av statsminister Erna Solberg.

– Vi synes vi la en god skisse på bordet som var god og balansert for både kollektivtrafikken og for å redusere bompenger. Vi får jobbe med disse sakene fremover, sier statsministeren til TV 2.

Ifølge kilder er dette noen av punktene i avtalen:

 • Det statlige bidraget til finansieringen av bypakkene i de store byene, øker fra 50 til 70 prosent. Dette koster rundt 1 milliard i året. Totalt 10 milliarder over 10 år. Halvparten av økningen skal gå til kollektivprosjekter og samtidig skal det brukes midler til bompengereduksjoner,. Etter det TV 2 forstår er den summen problematisk for Venstre.
 • Sletting av bompengegjeld på syv milliarder på 10 år. Mange av disse prosjektene ligger i Distrikst-Norge og disse pengene skal være de minst problematiske for partene.
 • Fire milliarder i ekstraordinære kollektivsatsing på 10 år.
 • I skissen ligger et krav om at byene innfører en egenandel på 20 prosent ved bygging av kommune- og fylkesveier.
 • Nullvekstmålet omtales også i avtaleteksten. Det står at målet skal videreutvikles. Etter det TV 2 forstår tolker Frp formuleringen som at man skal gå fra at man måler utslipp og ikke biltrafikk i nye byvekstavtaler.
 • Rushtidsavgiften på Nord-Jæren fjernes hvis det er et ønske lokalt. I Rogaland har dette vært en sentral del av valgkampen så langt.
 • Det åpnes ikke for veiprising.
 • Det innføres en bompause på tre timer i de store byene. Bilistene skal bare betale for bompenger en gang i løpet av tre timer. Løsningen lanserte Høyre i Oslo og Bergen før sommeferien.

Ifølge kilder i tre av de fire partiene var partilederne søndag enige om skissen. Planen var da at de skulle forankre skissen i sine egne partier. Trine Skei Grande møtte stor motstand i egne rekker og ga beskjed til de andre partilederne om at hun ikke gikk god for avtalen.

Dette var Fremskrittspartiets krav

5. juni ga Frps landsstyre disse kravene til Siv Jensen:

 • Stoppe nye bypakker
 • Endre nullvekstmålet
 • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
 • Slette bompengegjeld
 • Være imot veiprising
 • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.