Slik ferdes du trygt på sykkel

Å sykle blant fotgjengere, biler og busser kan være en krevende øvelse. Mats Larsen fra Syklistenes Landsforening gir en innføring i de viktigste vikepliktsreglene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som syklist har man lov til å ferdes både i veien, på sykkelfelt og sykkelveier og på fortau.

Men det er ulike regler å forholde seg til, og iblant kan det være forvirrende å vite hva som er lov og hva som ikke er lov. TV 2 har fått hjelp av fagsjef Mats Larsen i Syklistenes Landsforening til å forklare de viktigste reglene.

Vis hensyn

Det aller viktigste er uansett å følge Vegtrafikklovens paragraf 3, den såkalte aktsomhetsparagrafen, sier Larsen.

Loven sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– I tillegg er det viktig å gjøre seg synlig, søk blikkontakt med medtrafikanter og ha marginene på din side, supplerer Larsen.

Han forteller at Syklistenes Landsforening får mange henvendelser om vikepliktsregler for syklister. Et vanlig spørsmål er hvem som har vikeplikt når man sykler rett fram i et sykkelfelt og bilen som kjører i samme retning skal svinge til høyre og dermed krysse sykkelfeltet.

– Biltrafikken skal vike for deg, altså vente og slippe deg fram før de svinger til høyre, forklarer fagsjefen. Men husk at du kan være i blindsonen for bilisten.

Her er noen regler det kan være kjekt å vite om, uansett om man ferdes på to eller fire hjul:

1. Sykling i kjørebanen.

Det er lov å sykle i kjørebanen med mindre det er skiltet at det er forbud. Hovedregelen er da at man følger de samme reglene som kjørende, men som syklist har du lov til å kjøre forbi biltrafikk på høyre side. Syklister har også lov til å bruke veiskulderen og kan også bruke kollektivfeltet. Det er også lov å foreta en såkalt stor venstresving fra høyre veikant, men man har da vikeplikt for all trafikk.

HVIT STRIPE: Dette er et sykkelfelt. Sykkelfelt er skilt fra veibanen med en hvit stripe, mens sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra veibanen. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2
HVIT STRIPE: Dette er et sykkelfelt. Sykkelfelt er skilt fra veibanen med en hvit stripe, mens sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra veibanen. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

2. Sykling i sykkelfelt og på gang- og sykkelveier.

Sykkelfelt er skilt fra kjørebanen med en hvit stiplet linje. Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra veibanen.

Når du kommer syklende på en sykkelvei, har du vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen vei.

Men dette gjelder ikke om du som syklist krysser en avkjørsel, parkeringsplass eller eiendom. Dette kan gjøre det vanskelig å følge reglene til enhver tid.

– Det kan være vanskelig å vurdere hva som er en vei og hva som er en avkjørsel. Vær derfor aktsom, sier Mats Larsen.

Enkelte syklister velger å sykle i kjørebanen selv om det er en sykkelvei som går parallelt med veien. Dette er fullt lovlig, og det kan være gode grunner til at syklisten velger bort sykkelveien. Det kan for eksempel være dårlig drift og vedlikehold, mange kryssende veier eller mange gående som gjør det vanskelig å sykle på en trygg måte.

3. Sykling på fortau.

Dette er også lov hvis det ikke er mange fotgjengere til stede. Syklingen skal ikke medføre fare eller være til hinder for de gående.

4. Gangfelt.

Hvis du går av sykkelen og leier den over veien, er du fotgjenger. Bilene skal vike for deg. Sykler du over veien i gangfeltet, er det syklisten som har vikeplikt for andre trafikanter.

RØDT BETYR STOPP: Enkelte syklister velger å kjøre på rødt lys, men det betyr ikke at det er lov. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2
RØDT BETYR STOPP: Enkelte syklister velger å kjøre på rødt lys, men det betyr ikke at det er lov. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

5. Trafikklys.

Om noen skulle være i tvil: rødt lys betyr at også syklister skal stanse. Du risikerer en bot på 1200 kroner om du sykler på rødt lys.

6. Rundkjøringer.

Syklistenes Landsforening anbefaler at man legger seg midt i kjørefeltet, eventuelt midt i venstre kjørefelt hvis det er to kjørefelt i samme retning, når man kommer på sykkel og skal svinge til venstre i en rundkjøring.

– Gi tegn når du skal svinge ut, oppfordrer Larsen.