Laksefisker Henk Pettersen og forvaltningsleder Odd-Helge Utby (t.h.) frykter begge at den såkalte pukkellaksen skal utrydde villaks-stammen i norske elver. De siste ukene er tusenvis tatt ut i elver i Troms og Finnmark.
Laksefisker Henk Pettersen og forvaltningsleder Odd-Helge Utby (t.h.) frykter begge at den såkalte pukkellaksen skal utrydde villaks-stammen i norske elver. De siste ukene er tusenvis tatt ut i elver i Troms og Finnmark. Foto: Pål Berg Mortensen

Russisk invasjon truer norsk villaks

De siste ukene er det tatt tusenvis av den svartelistede pukkellaksen i vassdrag i Troms og Finnmark. Nå åpnes det for uttak av den uønskede "Russerlaksen" i Målselv i Troms.

– Jeg har fisket i dette vassdraget siden 1989, og jeg har aldri vært borti dette før.

Henk Pettersen svinger fluestanga ved Holmen i Målselva. Etter 30 års fiske i den kjente lakseelva fikk han sitt første møte med pukkellaksen.

Har ingenting med laks å gjøre

– Den har overhodet ingenting med laks å gjøre. Han ser jo ikke ut, sier Henk.

– Den gir heller ikke noe spennende fiske. Står bare der, og er lett å få på kroken.

På elvebredden ligger fem av de ti inntrengerne som kompisgjengen tok ut i helgen. Hannlaksene har fått den typiske kuppelen som viser at den er gyteklar, og er ifølge fiskerne verken et vakkert syn eller spesielt god å spise.

Laksefiskerne i Finnmark har lenge snakket om en invasjon. Den såkalte Russerlaksen inntok først vassdragene der. Nå er den også i ferd med å invadere Målselva i Troms.

Der kan man kontrollere oppgangen særdeles godt gjennom en TV-overvåket sluse i laksetrappa gjennom selve fossen.

Over 100 pukkellaks gjennom laksetrappa

– Tidligere har vi sett tre-fire pukkellaks årlig. Men i år er det 106 som er gått opp. Og det gjør meg skremt, for å si det sånn, forteller Odd-Helge Utby.

Han er leder i samarbeidsutvalget som forvalter Målselva, som er blant våre mest produktive vassdrag for villaks.

Nå har samarbeidsutvalget bedt Miljødirektoratet avklare et viktig spørsmål. Skal pukkellaksen fra øst bekjempes som en uønsket art, eller fritt få etablere seg i norske elver?

– Vi må få klarhet i hva hva som er strategiene som gjelder for Norge når vi får inn så store mengder pukkellaks i våre vassdrag, sier han.

Hver eneste fisk som går opp laksetrappa i Målselvfossen blir fotografert, og identifisert. I år er et økende antall pukkellaks registrert, og i tillegg til fiskere og forvaltere frykter også lokalpolitikere konsekvensene. Blant dem ordfører Nils Foshaug.

Frykter svært uheldig utvikling

– Hvis denne arten kan være med på å redusere den lokale laksestammen i ulike elver, er vi på tur mot noe som kan bli særdeles uheldig, sier han.

Også fiskerne forventer at det nå tas sentrale grep for å berge elvene. Henk Pettersen er blant dem som ville ha ut pukkellaksen, og er glad for at samarbeidsutvalget nå har bedt Miljødirektoratet og fylkesmannen i Troms og Finnmark redegjøre for nasjonale tiltak og strategier for å ta ut denne arten. Et strakstiltak er nå vedtatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark handler på vegne av Miljødirektoratet og åpnet gjennom et vedtak gjort 12.august for uttak av pukkellaks i Målselvvassdraget.

– Denne tillatelsen gjelder fram til 31.august og og gjelder fangst gjennom fridykking, bruk av harpun, spyd, garn og håv, skriver saksbehandler Gry Helander Våga i et brev til Samarbeidsutvalgets leder Odd-Helge Utby. En start, for det man i Målselv ser fram til er et nasjonalt tiltak som setter total utrydding som mål.

– Det går jeg ut i fra at de rette instansene tar seg av. Men dersom vi fiskere ser han, kommer vi til å plukke den på land. Det er ikke annen medisin på det, sier Henk Pettersen.