Norge får USA-hjelp til å overvåke øvelse

Det er intens flyaktivitet på Andøya flystasjon, som politikerne besluttet å nedlegge i 2016.

Russland startet onsdag det som Forsvaret beskriver som en «uvanlig stor» militærøvelse utenfor norskekysten med skip, fly og ubåter.Russiske sjø- og luftstridskrefter vil fra 14. til 17. august trolig gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.USA og Canada på AndøyaFor å holde øye med den russiske militærøvelsen utenfor norskekyste