Analyse

Nordflåtens missilkrysser «Marskalk Ustinov» deltar i Russlands militærøvelser utenfor norskekysten.
Nordflåtens missilkrysser «Marskalk Ustinov» deltar i Russlands militærøvelser utenfor norskekysten. Foto: Forsvarets operative hovedkvarter

Russland ber oss egentlig styrke Forsvaret

Det er ikke umiddelbart lett å vite hva Russlands intensjon er, men konklusjonen er klar, vi må styrke Forsvaret, skriver oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Russland gjennomfører storskala øvelser utenfor Norskekysten, langt vest og sør for det som er vanlige og rimelige steder å øve.

Vi gjør da det alle nasjoner gjør i slike situasjoner, sender ut fly og fartøy for å kontrollere, identifisere og om nødvendig avskjære styrkene.

Forsvarssjefen har gjentatte ganger påpekt at Forsvaret er på et minimum, og den økte russiske aktiviteten utfordrer vårt minimumsforsvar.

Konklusjonen er klar: styrk Forsvaret

Opptrappingen har skjedd over flere år, med flere og større øvelser, stadig tettere på våre områder, og med nærgående simulerte angrepsoperasjoner mot Vardø eller våre styrker.

Det er ikke umiddelbart lett å vite hva Russlands intensjon er, men konklusjonen er klar, vi må styrke Forsvaret.

For det første må vi ha høyere beredskap og tilstedeværelse for raskt å reagere hvis noe skjer. Tiden hvor vi hadde styrker for utenlandsoperasjoner og ellers minimal beredskap er over.

Forsvaret må være tilgjengelig året rundt, i helger og ferier, og vi må være mer til stede i de mest utsatte områdene i nord.

Øvelsene nå utfordrer først og fremst sjø- og luftstyrkene våre, men vi må også ha tilgjengelige styrker fra Hæren og HV. Det er tross alt på land folket som skal beskyttes bor.

For det andre må hele Forsvaret være klare hele tiden, og i stand til å flyttes dit det trengs. Det krever en rekke dyre tiltak, noen synlige og mange mindre synlige.

Våpen og utstyr må vedlikeholdes og repareres slik at det er tilgjengelig hele tiden, det kan ikke lengre stå i verkstedkø eller vente på deler. Ammunisjonsbeholdninger må fylles opp. Avdelinger må trenes.

Som Forsvarssjefen har sagt mange ganger, vi må få det Forsvaret vi har til å virke.

Alternativet er Amerika

Hvis vi ikke gjør jobben selv vil våre NATO-allierte gjøre jobben, først og fremst vår viktigste allierte USA. De står for over 70 prosent av NATOs forsvarsutgifter, og er i realiteten sikkerhetsgarantisten både for oss og resten av NATO.

Vi er en arktisk utkant av Europa med liten befolkning, enorme landområder, sjøområder og naturressurser. USA er det eneste land som har styrker, etterretning, ildkraft og logistikk til å gjøre en virkelig forskjell i nord.

Uten våre allierte står vi alene, svært alene, og svakt, overfor et stadig mer uforutsigbart Russland.

Det er Russland som provoserer

Ta en titt på kartet. Russland øver nå rett utenfor vår kyst, 1000-1500 kilometer fra sine baser på Kola.

Det er som om vi skulle øvd langt øst for Kola eller ved Novaja Zemlja, skutt missiler og flydd simulerte angrep mot Murmansk.

Det er ganske fantasifullt å heve at fjorårets øvelse Trident Juncture skulle provosere Russland. Trøndelag og Østfold er veldig langt unna Russland.

Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole.
Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole. Foto: Christian Bugge Hjort

Øvelsene er en styrkedemonstrasjon, de signaliserer at de kan gjøre hva de vil og at de vil bli tatt hensyn til. Dessverre på en aggressiv og ikke på en konstruktiv måte.

Det er også svært bekymringsfullt at de lager en ny norm hvor de driver uvarslede storøvelser like utenfor vår kyst.

En titt på historien viser fort at angrepsforberedelser oftest skjules som øvelser, noe både Georgia og Ukraina smertefullt har erfart.

Russland tester oss, respekterer styrke, og forakter og utnytter svakhet. Det får vi ta på alvor, og det tvinger oss til å styrke beredskapen.

Skal vi fortsatt være NATO i nord?

Russland er blitt mere uforutsigbart og mer aggressivt. Ingen venter krig i morgen, men vi har Forsvaret for å svare på de mest kritiske utfordringene, og enhver nasjon har rett til å møte militære utfordringer med rimelige mottiltak.

Spørsmålet er ikke om vi må styrke Forsvaret, det er åpenbart. Spørsmålet er om vi fortsatt skal være NATO i nord, noe vi i dag ikke klarer alene, eller om vi skal overlate stadig mer til USA og våre andre allierte.

Lik på Facebook