SYKEHUS: Det psykiatriske sykehuset Sanderud i Ottestad, nær Hamar.
SYKEHUS: Det psykiatriske sykehuset Sanderud i Ottestad, nær Hamar.

Utviklingshemmet 17-åring ulovlig beltelagt i seks uker

Beslutningene ble tatt av sykepleier uten overordnet faglig ansvar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I seks uker ble en lett utviklingshemmet 17-åring, store deler av oppholdet, holdt beltelagt ved det psykiatriske sykehuset Sanderud ved Hamar, som er en del av Sykehuset Innlandet.

– Dette er helt horribelt og fryktelig. Det som har skjedd er et overgrep. For gutten har den lovstridige belteleggingen vært tortur, sier advokat Signe Blekastad, som representerer pasienten som fylte 18 år mens han var innlagt i sommer.

– Nær åtte døgn i strekk

Beslutningene om tvangsbruken, som har skjedd i sommer, ble tatt av en sykepleier uten overordnet faglig ansvar. Det framkommer i rapporten fra Kontrollkommisjonen ved sykehuset, som har behandlet klagen fra den unge mannen.

Der konkluderes det med at beltebruken var klart ulovlig.

Signe Blekastad
Signe Blekastad Foto: Frode Hansen / NTB scanpix

Sykehuset Innlandet viser til taushetsplikten og ønsker ikke å svare på spørsmål om enkeltsaker.

En periode lå 17-åringen nær åtte døgn sammenhengende i belter. Og ifølge kontrollkommisjonen ved sykehuset, var han stort sett beltelagt hele 6 ukers-perioden, med noen døgns mellomrom.

– Dette framstår som et klart brudd på helsevernloven, skriver Kontrollkommisjonen ved sykehuset i rapporten.

Sterkt preget

Advokaten til 17-åringen sier han er sterkt preget og hardt rammet av tvangsbruken.

– Vi ber nå Helsetilsynet opprette tilsynssak. Her må sykehusets praksis gjennomgås. Det virker jo som sykehuset mangler rutiner for å følge norsk lov. Og det kan jo være flere tilfeller, sier advokat Blekastad.

En reimseng av denne typen brukes til utagerende psykiatriske pasienter ved inntaksposten på Lovisenberg akuttpsykiatriske avdeling i Oslo.
En reimseng av denne typen brukes til utagerende psykiatriske pasienter ved inntaksposten på Lovisenberg akuttpsykiatriske avdeling i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sykehuset har overfor kommisjonen forklart at gutten var utagerende og utgjorde en fare for andre. Men dette avvises i rapporten. Det vises til at hendelsene det blir vist til inne på avdelingen kan være situasjonsbetinget.

– Slik Kontrollkommisjonen vurderer det, mangler sykehuset grunnlag for å hevde at pasienten utgjør en «nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse» utenfor institusjonen, framholdes det.

– At en sykepleier uten myndighet har fattet beslutningene viser jo at det må foreligge alvorlig svikt hos ledelsen ved Sykehuset Innlandet. Dette er en sak ledelsen må ta hele ansvaret for, sier advokat Blekastad.

– Redd og urolig

Den nå 18 år gamle gutten, som har flyktningebakgrunn, ble lagt inn på grunn av mistanke om psykose og for vurdering av om han var suicidal. Og sykehuset har forklart at han har utvist utagerende og voldelig adferd.

Kontrollkommisjonen framholder imidlertid at pasientens utfordringer først og fremst er begrunnet i psykisk utviklingshemming og traumatiske opplevelser i barndommen.

Ifølge kommisjonen har sykehuset vært kjent med opplysninger om at 17-åringen er redd og urolig, og at han på grunn av overgrep og redsel reagerer svært negativt på beltelegging.

– På tross av denne kunnskapen, uten klare holdepunkter for en alvorlig sinnslidelse, har sykehuset i seks uker holdt pasienten tilbake på akuttavdelingen og store deler av tiden har han vært beltelagt, skriver kommisjonen og fortsetter:

– Selv om man i en akutt situasjon ikke klarer å roe ham ned, og det oppstår en nødrettslignende situasjon, må man kunne forvente at man etter noe tid og en nøye vurdering, vurderer en annen tilnærming og klarer å håndtere pasienten på en mindre inngripende måte.

Konklusjonen er at bruken av belter har vært omfattende og langvarig og klart i strid med lovens krav til å avgrense bruken av belter til nødrettsituasjonen som oppstår.

– Belter førte til aggresjon

Kontrollkommisjonen mener også bruken av beltelegging og måten pasienten er møtt på kan ha klar sammenheng med aggresjonen og voldsproblematikken man har sett i saken.

Kontrollkommisjonen reagerer sterkt på at samtlige vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler er fattet av en sykepleier uten overordnet faglig ansvar, uten at det er kommentert hvem man har konferert med og uten å angi tidsrommet for bruk av tvangsmidler og uten å drøfte helhetlig tilnærming.

– Det følger ikke av dokumentasjonen at faglig ansvarlig på noe tidspunkt har tatt ansvaret for den helhetlige vurderingen, verken i vedtaksform eller i etterkant, skriver Kontrollkommisjonen

En slik bruk av unntaksbestemmelsen om at også en sykepleier kan fatte vedtak om bruk av tvangsmidler, når faglig ansvarlig ikke er til stede, anses ikke i samsvar med loven.

Sykehuset Innlandet har fått en rekke kritiske spørsmål fra TV 2. Men de opplyser at de ikke kan svare. Heller ikke på om de beklager behandlingen av den da 17 år gamle gutten.

Sykehuset Innlandets kommentar

Divisjonsdirektør for Psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet, sier hun ikke kan kommentere den konkrete saken på grunn av sykehusets taushetsplikt. Men på generelt grunnlag sier Thorsen-Dahl at det er klare retningslinjer for bruk av tvangsmidler.

– I tråd med lovverket skal beltelegging kun anvendes når det er helt nødvendig for å avverge at en pasient skader seg selv eller andre, eller forårsaker betydelig skade på andre verdier, sier Thorsen-Dahl.

– Dette vurderes i vaktsituasjonen av ansvarshavende sykepleier. Når det fattes vedtak om mekaniske tvangsmidler, er det en spesialist som står ansvarlig for fortløpende faglige vurderinger med mål om en mindre inngripende håndtering så fort situasjonen tillater det.

I behandlingsforløpene tilstrebes det alltid å finne frivillige behandlingstiltak. Thorsen-Dahl forteller om et kontinuerlig fokus på dette i alle sykehusavdelinger, og sier all bruk av tvang drøftes i personalgruppen i forløpet og i etterkant.

– Pasienter og pårørende orienteres alltid om muligheten til å klage på vedtak om tvang. En slik klage behandles av en uavhengig kontrollkommisjon ved sykehuset.