KREVENDE: Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande har stor fremgang i bompenge-diskusjonene.
KREVENDE: Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande har stor fremgang i bompenge-diskusjonene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

kilder: Presenterer enighet senest neste uke

Vil flytte regningen fra bilister til kommunene

Fremskrittspartiet og samferdelsminister Jon Georg Dale vil pålegge byene å bidra med en egenandel i bypakkene - og ikke sende hele regningen til bilistene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen er i ferd med å lande det kilder beskriver som en pakke, hvor mindre mindre bompenger blir balansert med en større satsing på kollektivtrafikk.

Kilder sier partene hadde et møte søndag og at en løsning vil bli presentert senest i neste uke.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sier Siv Jensen til TV 2.

5. juni var et av kravene til Frps landsstyre at nye bypakker skulle stanses og at kostnader i eksisterende bypakker skulle kuttes.

Bypakkene er Venstres hjertebarn, mens Frp-nestleder Sylvi Listhaug har kalt det plynding av bilister.

Krevende finansiering

I dag bidrar staten med 50 prosent inn i bypakkene i de store byene. Den resterende delen betales i hovedsak av bilistene gjennom bompenger.

De fire regjeringspartiene forhandler om en løsning der det vil bli stilt større krav til at kommunene finansierer sin del med andre midler enn bompenger, ifølge TV 2s kilder.

En viktig del av samtalene i regjeringen har vært hvordan bypakkene skal finansieres når inntektene faller.

I mai besluttet samferdelsminister Jon Georg Dale at byene ikke får øke bompengetakstene for å finansiere inntektsvikt. I prosjektene har byene planlagt flere bompengeinntekter enn hva de får.

Blant annet ser det ut til at man får inn 1,5 til 2 milliarder mindre i bompenger på fire år i Oslopakke 3 enn ventet på grunn av flere elbiler.

Kostnadsøkninger og inntektssvikt skal i dag håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.

Etter det TV 2 får opplyst er det mulig at statens bidrag inn i bypakkene bli oppjustert, mot at kommunene bidrar med en større andel utover å kreve inn bompenger.

Samferdelsministeren: Et paradoks

Jon Georg Dale vil ikke bekrefte at regjeringen er enig om at byene bør bidra med en egenandel, men sier det vil gi mindre bompenger.

– Det må bli slutt på den tiden der fylkes- og lokalpolitiker, uten å selv legge penger i potten, sier hundre prosent bompengefinansiering på mange kommunale- og fylkeskommunale prosjekter, sier samferdelsminister Jon Georg Dale til TV 2.

– Det vil løse flere utfordringer. Det ene er at vi ikke får prosjekter og bypakker i store byer der velter alle kostnadene over på bilistene. Det vil gi mer edruelighet og mindre bompenger

Dale håper de tre andre regjeringspartiene sier ja til ønsket.

– Det er naturlig at når vi bygger ut infrastruktur og hjelper de store byområdene med å bygge ut for eksempel kollektivtrafikk, og når staten tar halvparten av regningen, så er det et paradoks at byene skyver over hele regningen til bilistene for det de har ansvaret for. En egenandel vil dempe iveren etter bompenger og få ned bompengetakstene.

– Når dere lanserer dette så tett opptil en løsning blir presentert, så er det kanskje et tegn på at dette blir en løsning?

– Nå kommenterer vi ikke dette utover at det er viktig å få til løsninger som bidrar til å få ned bompengene i de store byene og på viktige veier i distriktene.

– Hva tenker du om å øke det statlige bidraget?

– Vi ser på mange ting gjennom samtaler, men vi kommenterer ikke enkeltelementer nå.

I regjeringsplattformen ligger blant annet et skattefradrag, som finansdepartementet utreder.