Det gule farevarselet skyldes et lavtrykk som ligger vest for Storbritannia fredag, og som er i ferd med å bevege seg innover mot land.

Nedbøren vil treffe Sørlandet og bevege seg nordover mot Østlandet i løpet av lørdagen.

– Det ligger kraftige byger, og i disse bygene forventer vi at det vil komme 15 til 20 millimeter i timen, sier Martin Granerød vakthavende statsmeteorolog til NTB.

Nedbøren vil treffe lokalt, og i tettbebygde områder er det fare for lokale oversvømmelser.

– Man bør vurdere ulike forebyggende tiltak som å fjerne blokkeringer til kumlokk og lignende, sier meteorologen.

Han karakteriserer nedbøren som et typisk høstvær som vi helst ikke vil ha om sommeren. Det ser heller ikke ut til å gå over med det første.

– Det ser ut som om vi ligger i en sone med mye lavtrykksaktivitet som vil fortsette mot slutten av helgen og starten av neste uke, opplyser han.