PLANENE ALDRI SJØSATT: EC-O Energi utarbeidet allerede i 2011 en prosjektskisse for utvidelse av vannkraftverket Sarp. Planene ble oppdatert i 2014, men har siden blitt liggende i en skuff.
PLANENE ALDRI SJØSATT: EC-O Energi utarbeidet allerede i 2011 en prosjektskisse for utvidelse av vannkraftverket Sarp. Planene ble oppdatert i 2014, men har siden blitt liggende i en skuff. Foto: Jan-Petter Dahl

Denne fossen kunne produsert like mye strøm som hele vindparken på Frøya

En utvidelse av vannkraftverket Sarp kunne gitt fornybar strøm til 10.000 husstander. Men planene har aldri blitt noe av.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Frøya i Trøndelag demonstrerer lokalbefolkning og naturvernere fortsatt mot utbyggingen av en vindpark som totalt vil gi 201 GWh strøm.

E-CO Energi laget i 2011 en prosjektskisse for en utvidelse av vannkraftverket Sarp i Saprsborg. Nesten uten nye naturinngrep og uten å endre vannstanden i Glomma kan produksjonen ifølge denne skissen økes med 200 GWh strøm.

Både Frøya og Sarp 2 vil dermed kunne produsere fornybar energi tilsvarende forbruket til 10.000 husstander. Men bare vindkraftverket blir bygd ut.

Demonstranter forsøker å hindre bygging av vindkraftverk på Frøya i april i år.
Demonstranter forsøker å hindre bygging av vindkraftverk på Frøya i april i år. Foto: Ronny Teigås / NTB Scanpix

Favoriserer vindkraft

Mens skattene på norsk vannkraft har økt betydelig de siste årene, har det motsatte skjedd for vindkraft.

I Norge er det en særskatt for vannkraftverk og kalles grunnrente. På ti år har grunnrentesatsen for vannkraft økt fra 27 til 37 prosent. I samme periode har selskapsskatten for alle norske selskaper blitt redusert. I 2015 vedtok Stortinget egne avskrivningsregler for vindkraft som gir vindkraftselskapene en betydelig skattefordel.

– Vi har et nokså stort skattetrykk på norsk vannkraft, hvor vi i dag betaler opp mot 60 prosent i skatt. Med de rammebetingelsene så har vi ikke funnet det lønnsomt å bygge ut prosjektet, sier administrerende direktør i E-CO Energi AS, Alf Inge Berget, til TV 2 Nyhetene.

Kraftinntektene

TV 2 har gjennomgått skatter og avgifter norske norske vind- og vannkraftverk har betalt i 2018. Eiendomsskatt, konsesjonsavgift, konsesjonskraft, naturressursskatt og grunnrente utgjorde totalt 16,3 milliarder kroner i 2018. Det tilsvarer 11,7 øre pr. kilowattime (kWh). Vindkraftselskapene betalte 75 millioner i eiendomsskatt. Det tilsvarer 1,9 øre pr. kilowattime. Selskapsskatt er ikke tatt med i regnestykket. Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Samme investeringskostnader

TrønderEnergi som bygger på Frøya vil ikke oppgi konkrete tall for enkeltprosjekter. I en epost skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem at bransjetall viser at et prosjekt på størrelse med Frøya vindkraftverk vil ha en prislapp i størrelsesorden 500 - 600 millioner.

E-CO Energi har anslått at Sarp 2 vil koste 1 milliard å bygge ut, altså det dobbelte. Men mens vindparker har en levetid på 25 år, har vannkraftverk en forventet produksjonstid på 50 år.

Målt i total produksjon er derfor investeringskostnadene i de to prosjektene noenlunde den samme.

– Vi mener at all utbygging av ny fornybar energi bør være teknologinøytral og ha samme skattesystem. Det føles nok litt urettferdig at vannkraft som ny rein fornybarkilde skal ha økt skatt i forhold til andre fornybarkilder, sier Alf Inge Berget.

Adm. direktør Alf Inge Berget (t.v.) og senioringeniør Nils Inge Lundheim i E-CO Energi. utvidelsen av Sarp 2 har aldri blitt konsesjonssøkt. Foto: Magnus Nøkland
Adm. direktør Alf Inge Berget (t.v.) og senioringeniør Nils Inge Lundheim i E-CO Energi. utvidelsen av Sarp 2 har aldri blitt konsesjonssøkt. Foto: Magnus Nøkland

Mer vindkraft

Vannkraft utgjør 93,4 prosent av den totale produksjonen av strøm her i landet. Vindkraft utgjør 3,7 prosent av den totale produksjonen. Men mens vannkraftprosjekter blir liggende, bygges det nå store nye vindkraftverk over hele landet.

Ifølge NVE var kraftverk med en total kapasitet på 10,9 TWh under bygging i andre kvartal i år. 8,6 TWh var knyttet til vindkraftprosjekter.

– Stort potensiale

Forsker Leif Lia ved NTNU har forsket på oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraftverk.

Professor Leif Lia (t.v.) mener det er et stort potensiale i oppgradering av eksisterende vannkraft. Her sammen med Vegard Eliassen.
Professor Leif Lia (t.v.) mener det er et stort potensiale i oppgradering av eksisterende vannkraft. Her sammen med Vegard Eliassen.

– Potensialet for oppgradering og utvidelse av det norske vannkraftsystemet ligger på mellom 15 og 20 prosent. Altså 20 til 30 TWh. Og det er tilfeldigvis det samme omfanget som vi snakker om når det gjelder første runde av tung vindkraftutbygging, sier professor Leif Lia til TV 2 Nyhetene.

– Hvilke naturkonsekvenser vil dette gi?

– All utbygging av infrastruktur har konsekvenser. Det vi ser er at oppgraderings- og utbyggingsprosjekt har mye mindre konsekvenser enn nybyggingsprosjekter fordi en da kan unngå veibygging, nye kraftlinjer og annen infrastruktur, sier Leif Lia.

NVE-direktør uenig

NVE mener potensialet for å oppgradere dagens vannkraftverk er langt mer beskjedent. NVE mener det er mulig å få ut 6 TWh mer fra eksisterende norske vannkraftverk.

– Jeg tror ikke det er mulig å få ut så mye mer kraft bare basert på eksisterende infrastruktur. Det er nok teknisk mulig å få til 30 TWh ekstra men da må vi regne med naturinngrep og da er alle de prosjektene vi snakker om her neppe lønnsomme, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

–Er det skattepolitikken som gjør at vi får bygging av så mye ny vindkraft og så lite vannkraft her i landet?

–Det er forskjell i skattesystemene for vindkraft og vannkraft. Men skattesatser er det opp til våre politikere å fastsette og dessuten er det et offentlig utvalgt som er oppnevnt til å se nærmere på det spørsmålet, sier Lund.

Store vannmengder i Sarpefossen denne sommeren. Vannet kunne ha gitt strøm til 10.000 husstander. Foto: Magnus Nøkland
Store vannmengder i Sarpefossen denne sommeren. Vannet kunne ha gitt strøm til 10.000 husstander. Foto: Magnus Nøkland