Oslo kommunes biogassanlegg i Nes på Romerike. Anlegget behandler kildesortert matavfall og produserer utslippsnøytral biogass og miljøvennlig biogjødsel til landbruket.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Oslo kommunes biogassanlegg i Nes på Romerike. Anlegget behandler kildesortert matavfall og produserer utslippsnøytral biogass og miljøvennlig biogjødsel til landbruket.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Ole Berg-rusten

FN: Slik må vi endre matvaner for å redde klima

FNs klimapanel mener vi må gjøre drastiske endringer i måten vi produserer mat på - og hva vi spiser.

Torsdag la FNs klimapanelet (IPCC) fram en ny rapport, med mange nedslående poenger.

Forskerne som har bidratt til rapporten er i stor grad enig i at det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, og hva man faktisk spiser.

Se gjennomgang av rapporten hos Miljødirektoratet direkte her

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym mener situasjonen er akutt.

– Både mat- og drikkesystemene våre er i ferd med å bli dyttet mot et helt grensesprengende nivå for jorda. Vi må faktisk snart skjønne at det er nå vi må gjøre noe for å endre dette, og ikke om noen år, sier Pleym.

Endringer i landbruket må til for å kutte klimautslippene, ifølge spesialrapporten, og utslippene knyttes direkte til det mer ekstreme været og hetebølgene vi ser.

– Klimaendringene forverrer nedbrytingen av jorda gjennom økt nedbørintensitet, flom, tørkefrekvens og -alvorlighetsgrad, hypertermi, vind og økning av havnivået, skrives det i rapporten, ifølge NRK.

Mindre kjøtt - mer vegetarisk

FN oppfordrer blant annet til å kutte kjøttforbruket for å kutte klimagassen metan, og mener at mennesker må spise mer belgfrukt, nøtter, frø, korn og grønnsaker.

Generalsekretær i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell, er enig i at man må legge om hvordan vi bruker landarealene, og at regjeringen må ta grep.

– Nest etter bruk av olje, kull og gass, er det vår bruk av landarealer som gir de største globale klimautslippene. Denne spesialrapporten om klima og landareal viser at 72 prosent av det isfrie landarealet på jorda er påvirket av oss mennesker. Men det finnes håp! Ved å legge om hvordan vi bruker landarealer på, kan vi levere en stor del av løsningen på både klimaendringer og tap av natur, sier Solhjell.

Også i Norge mister vi natur. Nesten 1700 kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i Norge i perioden 1998-2012, ifølge WWF.

– Regjeringen må ta denne innsikten på alvor, sier han.

Global oppvarming

Faren for «mat-usikkerhet» vil være høy hvis den globale oppvarmingen passerer 1,5 grader og svært høy hvis jorda blir 2 grader varmere, ifølge IPCC.

Hovedårsaken er mer tørke og annen ekstremt vær etter hvert som jorda blir varmere.

Gjennomsnittstemperaturen på jorda er nå omtrent 1 grad høyere enn i førindustriell tid. Men hvis man utelukker havet og bare ser på landjorda, har oppvarmingen her allerede nådd 1,5 grader.

Matsvinn

Matsvinn er også en stor trussel mot klima, ifølge rapporten. De anslår at over 25 prosent av alle mat som produseres kastes.

103 forfattere fra 52 land har vært involvert i utarbeidelsen av spesialrapporten. 62 prosent av forfatterne kommer fra akademia, 31 prosent er representanter fra myndigheter, mens 6 prosent av forfatterne kommer fra organisasjoner og 1 prosent fra privat næringsliv.

Saken utvides.