Mobiliserer til fortsatt helikopterkamp i nord

Nedbyggingen av forsvarets helikopterstyrke i nord er i gang, og igjen mobiliseres det til politisk kamp. Ordføreren i Målselv anklager regjeringen for løftebrudd.

– Jeg er blitt veldig glad for at det er oppnådd enighet, ble det sagt på Stortinget 28. november 2017.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt presenterte da, sammen med Venstre og Krf, et forsvarsforlik med Solberg-regjeringen de trodde skulle sikre Hæren såkalt dedikert helikopterstøtte ved utdanningsavdelingene i Indre Troms.

Bell-helikoptrene har også vært viktig for den sivile beredskap, og bistått ved en lang rekke krevende redningsaksjoner og ambulanseoppdrag i Nord-Norge gjennom flere tiår.

Flytting er iverksatt

Men nå er den operative nedbygging av forsvarets helikopterbase på Bardufoss i gang. To av ni Bell-maskiner er allerede overført til luftforsvarets stasjon på Rygge i Østfold.

Nils Foshaug er Arbeiderparti-ordfører i forsvarskommunen Målselv. Han mener det som skjer er i strid med det aktuelle forsvarsforliket med regjeringen høsten 2017.

– I forliket lå en opprettholdelse av 2. bataljon på Skjold, tidligere innfasing av stridsvogner og sikring av helikopterstøtte til Hæren. Alt er jo brutt, sier han og varsler omkamp.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener ordren om flytting er godt politisk forankret i et flertallsvedtak i Stortinget i forbindelse med budsjettforhandlingene for 2019, og og at forliket det henvises til derfor er gått ut på dato.

Enigheten er gått ut på dato

– Det seneste, og gjeldende vedtaket i Stortinget er altså nasjonalbudsjettet for 2019. At de nå prøver å forvirre folk med å snakke om et gammelt forlik, det får stå for deres regning, sier Bakke-Jensen til TV 2.

Senterpartiet nektet å være med på forliket med Høyre og Frp, og har vært klar og tydelig på at kampen for de aktuelle sakene vil fortsette.

Sandra Borch representerer Troms Sp på Stortinget, og hun gjør Arbeiderpartiet til medskyldig for at hæren nå mister helikopterstøtte og at den sivile beredskap i nord svekkes.

– Senterpartiet har hele tiden advart om at flytting ville skje raskere enn man forutsatte fra Stortingets side, så dette kommer dessverre ikke som et sjokk på meg, sier hun.

Senterpartiet har på de siste målingene passert Arbeiderpartiet og er nå det største partiet i Nord-Norge.

Antiterror i sør eller forsvarsevne og sivil beredskap i nord

Av forsvarets 18 Bell-helikoptre skal nå 15 stasjoneres på Rygge for å styrke den nasjonale antiterrorberedskap. Forsvarsministeren står ved beslutningen.

– Det er viktig med en slik kraftsamling med det trusselbilde vi ser i dag, sier han.

Forsvarets helikopterflåte har også vært viktig for å løse sivile rednings- og ambulanseoppdrag i Nord-Norge. Senest i forbindelse med den akutte situasjon som oppsto etter operatørskiftet på flyambulansene.

Da ble et Bell-helikopter satt inn med base i Kirkenes for å kompensere for flymangel.

Kritisk ressurs

I et lekket forsvarsdokument offentliggjort av nettstedet aldrimer.no framgår det at Hæren mener reaksjonsevne, mobilitet og sikkerhet vil bli svekket uten dedikerte helikoptre i Indre-Troms.

Helikoptrene beskrives i rapporten fra Hæren som en bortimot uunnværlig ressurs og at en hær uten helikoptre på alle måter vil bli sterkt svekket, ifølge dokumentet. Hæren forutsetter sogar at det kommer helikopterstøtte som samsvarer med operative krav.

Flytting av Bell-flåten sørover skulle ifølge ordfører Nils Foshaug i Målselv ikke iverksettes før alternativer var på plass.

– Jeg kan ikke seg at den alternative kapasiteten er på plass. Det er ikke bare et svik i mot hæren, det er et svik mot befolkningen i Nord-Norge og det er klar svekkelse av totalforsvaret, sier Foshaug.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook