I RETTEN: Brynjar Meling, mulla Krekar og hans kone i bakgrunnen etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett.
I RETTEN: Brynjar Meling, mulla Krekar og hans kone i bakgrunnen etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Lagmannsretten: – Tar minst et halvt år før Krekar er utlevert

Mener det er konkret og nærliggende fare for at han vil unndra seg utlevering til Italia.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag forkastet Borgarting lagmannsrett mulla Krekars anke om varetekt i forbindelse med utleveringsbegjæringen fra Italia.

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 17. juli fengslet i fire uker i Oslo tingrett etter at han ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Konkret og nærliggende fare

31. juli fikk Justisdepartementet en begjæring fra Italia om utlevering av Krekar.

Begjæringen, som er vurdert av departementet og ble oversendt Riksadvokaten for videre behandling, behandles nå av PST.

Samme dag, 31. juli, anket advokat Brynjar Meling Oslo tingretts beslutning om varetektsfengsling i fire uker, for å sikre utlevering av Krekar.

Advokat Meling mente at det ikke var grunnlag for varetektsfengsling av Krekar, men lagmannsretten har kommet frem til at «omstendighetene i saken tilsier at det er konkret og nærliggende fare for at han vil unndra seg utlevering til Italia.»

63-åringen som siden 2003 har stått på FNs terrorliste, ble pågrepet i 22-tiden 15. juli der han bor i Oslo, av sivilkledt politi.

– Islam kommer til dere, ropte Krekar da han ble ført inn i en ventende politibil.

– Lang historikk

Pågripelsen fant sted etter at han ble dømt til 12 års fengsel i Italia. Dagen etter pågripelsen ble mulla Krekar også siktet av PST for terrorforbund.

Terrordommen i Italia svekker i alle fall ikke mistankegrunnlaget mot ham, mener lagmannsretten.

En enstemmig lagmannsrett sier at hensynet til effektiviteten i det internasjonale straffesakssamarbeidet tilsier at Krekar holdes fengslet.

– Bakgrunnen for pågripelsen var en etterlysning for pågripelse med sikte på utlevering i Schengen Information System på grunnlag av en europeisk arrestordre av samme dato, utstedt av kompetent myndighet i Italia.

– Arrestordren ble utstedt etter at siktede, ved dom samme dag, ble dømt til 12 års fengsel for å ha deltatt i en radikal og fundamentalistisk organisasjon som planla terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten, fremgår det av fengslingsbegjæringen.

Borgarting lagmannsrett skriver at saken har en lang historikk, og mener at grunnlaget for fengslingsbegjæringen i prinsippet er det samme som tidligere. I anken viste Meling til at utleveringsprosessen forrige gang tok et år, og at en langvarig varetektsfengsling vil være uforholdsmessig for hans klient.

– Et halvt år

Påtalemyndigheten mener imidlertid at utleveringsprosessen denne gangen kan bli vesentlig kortere nå fordi det gjennom den tidligere prosessen ble fastslått at vilkårene for utlevering var oppfylt.

I kjennelsen skriver Borgarting lagmannsrett at de antar «at prosessen uansett neppe vil ta særlig kortere tid enn et halvt år.»

– Sett i et slikt tidsperspektiv vil fengsling ikke være uforholdsmessig. Utleveringsbegjæringen og den norske siktelsen gjelder et svært alvorlig straffbart forhold, og Ahmad må påregne å sone i lang tid hvis den italienske dommen blir rettskraftig, heter det i kjennelsen.