Bompenge-striden:

– Regjeringen har ikke bompengeforhandlinger

Trine Skei Grande sier regjeringen ikke forhandler om bompenger, men har helt «ordinære samtaler» slik regjeringen har i mange saker. – Min ambisjon er at vi skal være ferdige med dette i god tid før valget, sier Siv Jensen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over to måneder etter at Frps landsstyret kom med seks innspill til bompengekutt, er striden som splitter regjeringen ikke løst.

– Landsstyret har samlet seg om noen punkter, som de ønsker at partiledelsen skal ta med seg til de andre partiene og forhandle om, sa Siv Jensen da hun kom ut av landsstyremøte i Frp den 5. juni.

Etter det har Frp-topper banket det inn at Frp skal forhandle om de seks punktene og det har det vært samtaler på flere nivåer i regjeringspartiene.

TV 2 var med Trine Skei Grande da hun åpnet Oslo Venstre sin valgkamp.

Hun sier «regjeringen ikke har bompengeforhandlinger».

– Nei. Kaller du dette forhandlinger, så er vi i kontinuerlige forhandlinger. Det er fire partier i regjeringen, det finnes store og små saker vi er uenige om hele tiden, sier Venstre-lederen.

– Når Siv Jensen sier dere nå forhandler, så er det bare ordinære samtaler?

– Ja, vi har helt ordinære samtaler om dette på samme måte som vi har ordinære samtaler om mange andre ting.

Fakta om bompengevedtaket i Frps landsstyre

Her er kravene:

* Stoppe nye bypakker

* Endre nullvekstmålet

* Slette bompengegjeld

* Kutte kostnader i eksisterende bypakker

* Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.

* Nei til veiprising

Skei Grande er åpen for at Frp skal få en bompengeseier i budsjettet.

– Jeg håper alle får en seier i budsjettet. For Venstre er klima og miljø vår høyeste prioritet.

«Mediestrategi»

Kilder i regjeringen sier større endringer i bompengespørsmålet må tas i budsjettet for 2020. I regjeringsplattformen ligger blant annet et skattefradrag, som finansdepartementet utreder.

Internt i Venstre mener kilder at Frp og Siv Jensen har lyktes med en mediestrategi der det etterlatte inntrykket er at Frp har fått de andre regjeringspartiene til forhandlingsbordet om bompenger.

Til sine egne skal ha Trine Skei Grande ha vist til at ingenting har skjedd etter Frps landsstyremøte, bortsett fra at regjeringspartiene har stemt for bompengeprosjekter i Stortinget og at de har signert byvekstavtalen i Trondheim.

– Vanskelig og krevende

I forrige uke omtalte Frp-nestleder Sylvi Listhaug byvekstavtalene som «plyndring av bilister».

– Det er en helt feil vinkling. Dette handler om å bygge gode, fungerende byer. Folk skal kunne velge noe annet enn bil, så må vi ha noen biler som skal frakte arbeidsfolk, varer og håndverkere inn i byen vår, og det skal vi gjøre så det gir minst mulig utslipp, sier Skei Grande, som har følgende råd til Frp:

– Jeg synes Frp skal feire at vi har fått ned avgiftene på biler, gjennom endringene på elbiler, og det er mitt beste tips til Frp nå.

Skei Grande sier regjeringen har fulgt opp politikken fra Granavolden.

SIGNERTE: Det var Venstre-leder Trine Skei Grande som undertegnet tirsdag en ny byvekstavtale ved Trondheim sentralstasjon, for Trondheims-området. Avtalen innebærer milliarder i bomutgifter for bilistene.
SIGNERTE: Det var Venstre-leder Trine Skei Grande som undertegnet tirsdag en ny byvekstavtale ved Trondheim sentralstasjon, for Trondheims-området. Avtalen innebærer milliarder i bomutgifter for bilistene. Foto: Ole Martin Wold

– Vi ble enige om at vi skal satse videre på byvekstavtaler og de avtalene som forhandles frem i de enkelte byene, og at staten skal bidra raust. Det gjorde vi senest med den avtalen vi signerte med Trondheim.

– Føler du full støtte for det i regjeringen?

– Det er mange som synes det er vanskelig og krevende nå. Det jeg er glad for er at vi har en regjering som har gått inn med så mye offentlig støtte i disse prosjektene. Vi fikk kroner null da vi satt i byråd i Oslo fra den rødgrønne regjeringen.

– Det er vår avtalen fra Granavolden som gjelder. Det eneste vi har gjort til nå er å komme frem til de konklusjonene som har vært offentlig. Nemlig at vi har signert en byvekstavtale med Trondheim, så er det budsjetter og andre kamper hvor Frp vil legge mer penger på bordet.

– Står byvekstavtalene på spill?

– Nei, byvekstavtalene står ikke på spill, men det er klart at det er krevende finansiering fordi byene har planlagt mer inntekter enn de får. Jeg tror vi får til gode løsninger på det.

– Så alternativet er å justere ned nivået på byvekstavtalene?

– Nei, alternativet er å finne inntektskilder.

Siv Jensen: – To sider av samme sak

Siv Jensen sier til TV 2 at hun har som ambisjon å lande en løsning i god tid før kommunevalget.

– Etter landsstyremøte sa du dere skulle forhandle. Hva er det dere gjør, egentlig?

– Vi sitter og diskuterer de fire partiene imellom og planen er at vi skal bli ferdig i god tid før kommunevalget, sier Frp-lederen.

– Du sier diskuterer. Før har du sagt forhandle?

– Det er to sider av samme sak.

– Er det, det?

– Ja, selvfølgelig er det, det. Vi må bli enige om å gjøre endringer. Det er hele poenget. Da må vi samtale, diskutere og forhandle. Det er det vi gjør, svarer Siv Jensen.

– Både du og Sylvi Listhaug har sagt dere skulle sette dere ned og forhandle. Har dere egentlig gjort det?

– Ja.

– Var det nødvendig at dere kalte inn til landsstyre og kom med bompengekrav, når det blir en del av budsjettforhandlingene uansett?

– Jeg tror ikke TV 2 forstår hvor mange mennesker i dette land som synes bompengeforhandlingene er blitt for høy. Frp tar det på alvor. Vi har så lenge vi har eksistert kjempet for lavest mulig skatte- og avgiftstrykk. Vi har alltid vært imot bompenger. Vi har bidratt til å bekjempe bompengebelastningen, men den er for høy. Det har landsstyret sagt veldig klart og tydelig fra om, det tar jeg på alvor og det følger jeg opp.

– Må du ha gjennomslag for å fortsette i regjering?

– Nå er det sånn at vi min ambisjon er at vi skal lykkes med diskusjonene vi har med de andre partiene. Det er det jeg jobber etter, sier Jensen.

FRP-TOPPENE: Siv Jensen (t.v.) og Sylvi Listhaug etter FrPs ekstraordinære landsstyremøte om bompenger.
FRP-TOPPENE: Siv Jensen (t.v.) og Sylvi Listhaug etter FrPs ekstraordinære landsstyremøte om bompenger. Foto: Fredrik Hagen

Vil endre nullvekstmålet

Det overordnede målet for byvekstavtalene er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Dette såkalte nullvekstmålet står i Nasjonal transportplan (NTP) og er også referert til i regjeringsplattformen fra Granavolden.

Det er uenighet mellom Venstre og Frp om hva det åpnes for rundt nullvekstmålet i plattformen. Ordlyden er at det skal videreutvikles. Frp vil istedenfor at man skal måle nullvekst i utslipp.

– Dere gikk med på en økt satsing av byvekstavtaler i Granavolden. Forstod dere ikke hva det innebar?

– I Granavolden har vi tatt til orde for å gjøre endringer i nullvekstmålet som er en del av byvekstavtalene. Nå sitter vi og diskuterer mange spørsmål knyttet til bompenger med de tre andre regjeringspartiene. Min ambisjon er at vi skal være ferdig med dette i god tid før kommunevalget.

– Men dere gikk med på økt satsing. Nå vil dere stanse de og nedjustere. Er ikke det i strid med plattformen?

– Det er mange elementer i byvekstavtalene som er bra for de store byene. Det handler blant annet om det høye statlige bidraget som bidrar til at man kan legge til rette for kollektivutbygging. Hovedproblemet med de diskusjonene som pågår nå er den totale bompengebelastningen for hver enkelt bilist. Den må vi gjøre noe med. Det er ikke bare Frp og Frps velgere som er bekymret for den økonomiske utviklingen for vanlige folk. Det har spredd seg og vi må ta folks interesser på alvor. Derfor sitter vi nå og diskuterer dette.

Jensen sier bompengebelastningen hadde vært mye høyere uten Frp i regjering.

– Men vi må gjøre mer. Mange steder er den økonomiske belastningen for en helt vanlig familien blitt for stor.

– Er det noen av kravene fra landsstyret som er i strid med regjeringsplattformen?

– Nei, altså, nå sitter vi og diskuterer dette med de andre partiene. Hva utfallet blir kommer vi tilbake til når vi er ferdige.

– Men kravene. De kan du vel si om er i strid?

– Jeg mener de innspillene vi har med inn i forhandlingene er ekte og oppriktig ment fra Frp sin side, og vil bidra til å løse utfordringer mange mennesker nå opplever. Politikk handler om å ta folk på alvor, derfor er det viktig å gjøre endringer i bompengebelastningen. Håpet mitt er at vi klarer det.

Les også: Tybring-Gjedde om regjeringsplattformen: – Det er ingen selvmordspakt

Solberg: – Vi snakker

Erna Solberg minner om at det kommer et budsjett, som regjeringen skal fullføre i løpet av august.

– Vi snakker om disse spørsmålene. Vi jobber med sakene, men jeg har sagt vi ikke kommer til å drive løpende kommentering på hva vi gjør i regjeringen. Dette er gode, interne prosesser og vi skal legge frem et budsjett for neste år, som vi skal avslutte i løpet av august.

Ifølge NTB er regjeringens siste budsjettkonferanse 28. - 29. august.